Trường Hợp Công Dân Bị Xóa Hộ Khẩu Và Làm Thủ Tục Xóa Hộ Khẩu

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trường hợp công dân bị xóa hộ khẩu

Theo quy định tại Điều 24 Luật Cư trú 2020, những trường hợp sau đây sẽ bị xóa đăng ký thường trú:

– Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố anh ta mất tích hoặc đã chết;

– Ra nước ngoài định cư;

– Đã có quyết định hủy đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 35 của Luật này;

– Vắng mặt liên tục nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại nơi cư trú khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp đi nước ngoài nhưng không về nơi thường trú hoặc trường hợp chấp nhận tạm vắng. chấp hành xong án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

– Bị cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, thu hồi quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

– Người đã đăng ký thường trú tại nơi ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã ngừng thuê, mượn, ở nhờ nhưng sau 12 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc thuê, ở trọ mà chưa đăng ký thường trú; vay hoặc ở. tại nơi ở mới, trừ trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

– Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở đó cho người khác mà sau 12 tháng, kể từ ngày chuyển quyền sở hữu mà người đó chưa đăng ký thường trú tại nơi ở mới, trừ trường hợp được chủ mới đồng ý cho tiếp tục cho thuê, cho mượn, ở nhờ và đăng ký thường trú tại nơi ở hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

– Người đã đăng ký thường trú tại nơi ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không được giữ hộ khẩu tại chỗ ở; người đã đăng ký thường trú vào chỗ ở thuộc sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ đó;

– Người đã đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi cư trú bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đăng ký xe bị hủy đăng ký theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ, thủ tục xóa hộ khẩu thường trú

Trường hợp hủy đăng ký thường trú:

Trong thời hạn 01 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hủy đăng ký thường trú của cấp trên trực tiếp hoặc ngay sau khi có quyết định hủy đăng ký thường trú đối với công dân, Công an cấp xã xóa đăng ký thường trú. cư trú cho công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thuộc trường hợp bị xóa hộ khẩu thường trú.

Hồ sơ xóa đăng ký thường trú bao gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp được xóa đăng ký thường trú.

Khai báo thay đổi thông tin nơi cư trú

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người bị xóa đăng ký thường trú thì người bị xóa đăng ký thường trú hoặc người đại diện của hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký thường trú của công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia. về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cơ quan đăng ký cư trú xóa đăng ký thường trú của công dân khi phát hiện công dân đó thuộc một trong các trường hợp được xóa đăng ký thường trú. Trước khi thực hiện việc xóa, cơ quan đăng ký cư trú trao đổi với công dân hoặc đại diện hộ gia đình để biết và thực hiện việc nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú.

Nếu quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo mà người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú thực hiện. biên bản về việc công dân và đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú cho công dân.

Lưu ý: Trường hợp xóa đăng ký thường trú thì người được xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 167/2013 / NĐ-CP, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân, chủ hộ không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng