Trang Bị Máy Ghi Âm, Ghi Hình Tại Trụ Sở Tiếp Công Dân Bộ Quốc Phòng

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Trang bị máy ghi âm, ghi hình tại Trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng được quy định như sau:

– Trụ sở Tiếp công dân của Bộ Quốc phòng tại Hà Nội (Trụ sở), là nơi tiếp công dân của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Chính phủ, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Cục Cán bộ, Cục Chính sách, Cục Tuyên huấn, Cục Quân lực và An ninh xã hội Bộ Quốc phòng.

– Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo đảm hậu cần, bố trí lực lượng bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho Sở chỉ huy hoạt động trong mọi tình huống.

– Thanh tra Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực, giúp Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý, điều hành hoạt động của Sở chỉ huy. Trưởng Ban Tiếp công dân trực tiếp chỉ huy công chức, viên chức tại Trụ sở.

– Các cơ quan quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 5 Thông tư 166/2021 / TT-BQP bố trí cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm hoặc cán bộ làm công tác tiếp công dân; Lịch tiếp công dân thực hiện theo quy định tại Quy chế của Trụ sở Tiếp công dân – Bộ phận Một cửa Bộ Quốc phòng.

– Trụ sở chính được trang bị cơ sở vật chất – kỹ thuật như thiết bị ghi âm, ghi hình, hệ thống máy tính đồng bộ kết nối internet, mạng truyền số liệu quân sự và các trang thiết bị cần thiết khác phục vụ công tác. ;

Niêm yết nội quy, lịch, quy trình tiếp công dân, hệ thống biển bảng đầy đủ, chính quy theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu; công khai bộ thủ tục hành chính liên quan đến công dân thuộc phạm vi giải quyết của Bộ CHQS tỉnh.

(Điểm mới so với Thông tư 59/2016 / TT-BQP)

Thông tư 166/2021 / TT-BQP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 và thay thế Thông tư 59/2016 / TT-BQP ngày 21 tháng 4 năm 2016.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng