Tp.hcm: Hướng Dẫn Chế Độ Với Giáo Viên Hợp Đồng Do Sở Gd &Amp; Đt Ký

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Để giải quyết kịp thời chế độ đối với các trường hợp trước đây do Sở Giáo dục và Đào tạo tạo hợp đồng lao động, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

(1) Rà soát danh sách biên chế hợp đồng lao động của Sở Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).

Trường hợp chưa có tên trong danh sách: đơn vị lập danh sách gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức – Cán bộ) kèm theo hồ sơ bổ sung vào danh sách.

(2) Rà soát các văn bằng, chứng chỉ, vị trí việc làm đang đảm nhiệm và việc tham gia BHXH của cá nhân theo các tiêu chí sau:

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quá trình làm việc.

– Có ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí việc làm phải đào tạo từ đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian đào tạo). thời gian thử việc, nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn). (theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 115/2020 / NĐ-CP).

– Vị trí việc làm này đang có nhu cầu và chưa có cán bộ (đã được tuyển dụng) phụ trách.

(3) Phân loại đối tượng và lập biên bản theo quy định.

– Trường hợp đáp ứng các điều kiện nêu tại mục (2) nêu trên, đơn vị lập hồ sơ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ) để Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xét tuyển cho chức vụ sĩ quan. :

+ Công văn đề nghị của đơn vị;

+ Danh sách đề nghị xét tuyển viên chức (theo mẫu kèm theo);

+ Sơ yếu lý lịch của viên chức theo mẫu 2C (trước ngày nộp hồ sơ ít nhất 30 ngày) có xác nhận của đơn vị nơi người đó công tác;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển ít nhất 30 ngày.

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị kết nạp về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.

– Trường hợp chưa đáp ứng các điều kiện trên, Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị và quy định của Bộ luật Lao động 2019 để: Lựa chọn một trong hai phương án:

+ Ký lại hợp đồng lao động từ tháng 7 năm 2021 với mức lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Kinh phí thực hiện được lấy từ các nguồn tài chính khác ngoài quỹ tiền lương hàng năm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

+ Chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định.

Công văn 1811 và Phụ lục đính kèm
PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng