Tổng Hợp Danh Mục Bí Mật Nhà Nước Trên Các Lĩnh Vực

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tổng hợp Danh mục bí mật nhà nước trên các lĩnh vực

STT

Tài liệu

Cánh đồng

Ngày phát hành

Ngày có hiệu lực

đầu tiên

Quyết định 774 / QĐ-TTg

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

05/6/2020

1/7/2020

2

Quyết định 808 / QĐ-TTg

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí minh

Ngày 18 tháng 6 năm 2020

1/7/2020

3

Quyết định 809 / QĐ-TTg

Giao dục va đao tạo

10/6/2020

1/7/2020

4

Quyết định 872 / QĐ-TTg

Hội cựu chiến binh Việt Nam

Ngày 19 tháng 6 năm 2020

1/7/2020

5

Quyết định 960 / QĐ-TTg

Nội vụ

07/7/2020

07/7/2020

6

Quyết định 969 / QĐ-TTg

Vận tải

07/7/2020

07/7/2020

7

Quyết định 970 / QĐ-TTg

Tòa án nhân dân

07/7/2020

07/7/2020

số 8

Quyết định 971 / QĐ-TTg

Công việc dân tộc

07/7/2020

07/7/2020

9

Quyết định 988 / QĐ-TTg

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

09/7/2020

09/7/2020

mười

Quyết định 1178 / QĐ-TTg

Đối ngoại và hội nhập quốc tế

4/8/2020

4/8/2020

11

Quyết định 1180 / QĐ-TTg

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

4/8/2020

4/8/2020

thứ mười hai

Quyết định 1192 / QĐ-TTg

Văn hóa, thể thao

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

Ngày 5 tháng 8 năm 2020

13

Quyết định 1222 / QĐ-TTg

Hội liên hiệp phụ nữ việt nam

11/8/2020

11/8/2020

14

Quyết định 1294 / QĐ-TTg

Khoa học và Công nghệ

24/8/2020

24/8/2020

15

Quyết định 1295 / QĐ-TTg

Y khoa

24/8/2020

24/8/2020

16

Quyết định 1306 / QĐ-TTg

Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

Ngày 26 tháng 8 năm 2020

17

Quyết định 1369 / QĐ-TTg

Công nghiệp và Thương mại

03/09/2020

03/09/2020

18

Quyết định 1441 / QĐ-TTg

Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

23 tháng 9, 2020

23 tháng 9, 2020

19

Quyết định 1451 / QĐ-TTg

Lao động và xã hội

Ngày 24 tháng 9 năm 2020

Ngày 24 tháng 9 năm 2020

20

Quyết định 1494 / QĐ-TTg

Xây dựng

Ngày 2 tháng 10 năm 2020

Ngày 2 tháng 10 năm 2020

21

Quyết định 1660 / QĐ-TTg

Tài nguyên và Môi trường

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

Ngày 26 tháng 10 năm 2020

22 Quyết định 1663 / QĐ-TTg Kiểm toán Nhà nước Ngày 26 tháng 10 năm 2020 Ngày 26 tháng 10 năm 2020
23 Quyết định 1722 / QĐ-TTg Bữa tiệc 11/03/2020 11/03/2020
24 Quyết định 1765 / QĐ-TTg Chủ tịch, Văn phòng Tổng thống 09/11/2020 09/11/2020
25 Quyết định 1923 / QĐ-TTg Tài chính, ngân sách 25/11/2020 25/11/2020
26 Quyết định 2182 / QĐ-TTg ngân hàng Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ngày 21 tháng 12 năm 2020
27 Quyết định 2238 / QĐ-TTg Thông tin và giao tiếp Ngày 29 tháng 12 năm 2020 Ngày 29 tháng 12 năm 2020
28 Quyết định 2288 / QĐ-TTg Công đoàn Việt Nam Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ngày 31 tháng 12 năm 2020
29 Quyết định 39 / QĐ-TTg Hội nông dân việt nam 12/01/2021 12/01/2021
30 Quyết định 211 / QĐ-TTg Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ Ngày 17 tháng 2 năm 2021 Ngày 17 tháng 2 năm 2021
31 Quyết định 277 / QĐ-TTg Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 26/02/2021 26/02/2021
32 Quyết định 741 / QĐ-TTg Pháp chế, tương trợ tư pháp, hành chính tư pháp, bồi thường nhà nước, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 20 tháng 5 năm 2021 20 tháng 5 năm 2021

(Tiếp tục cập nhật)

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng