Tổng Hợp Các Nghị Định Và Thông Tư Về Quản Lý Và Chi Phí Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

1. Nghị định 10/2021 / NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Nghị định 15/2021 / NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

3. Thông tư 02/2020 / TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Thông tư 15/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

5. Thông tư 16/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

6. Thông tư 09/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

7. Thông tư 09/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

8. Thông tư 17/2019 / TT-BXD hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

9. Thông tư 18/2019 / TT-BXD hướng dẫn quy đổi suất vốn đầu tư xây dựng.

10. Thông tư 11/2019 / TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

11. Thông tư 13/2019 / TT-BXD quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

12. Thông tư 10/2019 / TT-BXD về định mức xây dựng.

13. Thông tư 12/2019 / TT-BXD hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá và chỉ số giá xây dựng.

14. Nghị định 100/2018 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng