Tổng Hợp Các Luật, Nghị Định Và Thông Tư Có Hiệu Lực Về Kế Toán

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Tài liệu hợp pháp

Ngày có hiệu lực

Luật

Luật kế toán 2015

01/01/2017

Án Lệnh

Nghị định 174/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán

01/01/2017

Nghị định 41/2018 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập

Ngày 1 tháng 5 năm 2018

Nghị định 119/2018 / NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

11/01/2018

Nghị định 125/2020 / NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

05/12/2020

Nghị định 04/2014 / NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010 / NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

01/3/2014

Thông tư

Thông tư 26/2021 / TT-BTC hướng dẫn công tác kế toán khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Ngày 1 tháng 5 năm 2021

Thông tư 09/2021 / TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Thông tư 8/2021 / TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.

Ngày 1 tháng 4 năm 2021

Thông tư 25/2020 / TT-NHNN quy định quy trình luân chuyển, kiểm soát, đối chiếu và thu thập chứng từ kế toán trong hệ thống “Ngân hàng lõi, kế toán, ngân sách và tích hợp hệ thống” Ngân hàng Việt Nam

23 tháng 1 năm 2021

Thông tư 78/2020 / TT-BTC hướng dẫn nghiệp vụ kế toán thi hành án dân sự.

01/10/2020

Thông tư 67/2020 / TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

09/01/2020

Thông tư 66/2020 / TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

09/01/2020

Thông tư 40/2020 / TT-BTC hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập tại Nghị định 174/2016 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kế toán và Nghị định 17/2012 / NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập .

01/07/2020

Thông tư 39/2020 / TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo trong Thông tư về lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

1/7/2020

Thông tư 19/2020 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017 / TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

15/5/2020

Thông tư 31/2019 / TT-NHNN quy định về chế độ tài khoản kế toán đối với tổ chức tài chính vi mô.

01/3/2020

Thông tư 77/2019 / TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ và xếp lương công chức chuyên trách kế toán, thuế, hải quan và dự trữ.

01/01/2020

Thông tư 70/2019 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán tài chính – ngân sách xã.

01/01/2020

Thông tư 44/2019 / TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016 / TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến ​​thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016 / TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán chứng chỉ.

01/01/2020

Thông tư 132/2018 / TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ.

Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Thông tư 108/2018 / TT-BTC hướng dẫn kế toán hàng dự trữ quốc gia.

09/01/2019

Xem thêm thông tin chi tiết tại đây

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng