Tiêu Chuẩn Xét Tặng Danh Hiệu Nghệ Sĩ Nhân Dân

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

(1) Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương;

(2) Có phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong cuộc sống, tâm huyết với nghề; có năng khiếu nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho các loại hình, ngành, nghề nghệ thuật; có danh tiếng nghề nghiệp; được đồng nghiệp và mọi người yêu mến;

(3) Đã hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc kiêm nhiệm từ 20 năm trở lên; đặc biệt đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa có thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc có thời gian tích lũy từ 15 năm trở lên;

(4) Đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

– Có ít nhất 02 giải vàng quốc gia (trong đó 01 giải vàng thuộc về cá nhân).

Giải Vàng trong nước, quốc tế của cá nhân hoặc của phim, chương trình, vở diễn, cuộc biểu diễn được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2021. / NĐ-CP.

– Có ít nhất 03 giải vàng quốc gia (nếu không đạt 01 giải vàng thuộc về cá nhân).

Giải Vàng trong nước, quốc tế của cá nhân hoặc của phim, chương trình, vở diễn, cuộc biểu diễn được quy đổi để tính thành tích cho cá nhân theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 40/2021. / NĐ-CP.

– Có cống hiến xuất sắc, tài năng nghệ thuật xuất sắc, còn thiếu các giải thưởng quy định tại hai khoản nêu trên nhưng được Hội đồng các cấp thảo luận, đánh giá là trường hợp đặc biệt, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. xem xét, quyết định trong các trường hợp cụ thể sau:

+ Nghệ sĩ là người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi, có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghệ thuật;

+ Văn nghệ sĩ tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ các nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương, đất nước;

+ Nghệ sĩ là giảng viên của các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật chuyên nghiệp, đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh tham gia đạt giải cao tại các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp quốc tế.

(Trước đây, tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 89/2014 / NĐ-CP chỉ quy định:

Đã được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” và có ít nhất 02 giải Vàng Quốc gia sau khi được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”).

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng