Thủ Tục Xóa Đăng Ký Thường Trú (Xóa Hộ Khẩu) Mới Nhất

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục xóa đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu) mới nhất

Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

– Bước 3: Khi nhận được đơn yêu cầu xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính hợp pháp và nội dung của đơn:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA) cho người đăng ký;

Mẫu CT04

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ thì bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA). cho người đăng ký;

Mẫu CT05

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện sẽ bị loại và cấp Phiếu từ chối tiếp nhận, xử lý hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA) cho người đăng ký.

Mẫu CT06

– Bước 4: Căn cứ ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn trả kết quả để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Cách thực hiện:

– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

– Nộp hồ sơ trực tuyến qua các Cổng dịch vụ công trực tuyến như: Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý thường trú.

Thời gian nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày lễ, tết ​​theo quy định của pháp luật).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai thay đổi thông tin nơi cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA);

Mẫu CT01

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp được xóa đăng ký thường trú.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả của thủ tục hành chính:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xóa đăng ký thường trú của công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. về nơi cư trú và thông báo kết quả cho công dân (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư 56/2021 / TT-BCA).

Phí và lệ phí: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

– Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người bị xóa đăng ký thường trú thì người bị xóa đăng ký thường trú hoặc người đại diện của hộ gia đình có trách nhiệm nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú. đăng ký. đến cơ quan đăng ký cư trú.

– Trường hợp cơ quan đăng ký cư trú phát hiện công dân thuộc một trong các trường hợp được xóa đăng ký thường trú:

Trước khi thực hiện việc đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo việc đăng ký thường trú cho công dân hoặc đại diện hộ gia đình biết và nộp hồ sơ. thường trú.

Nếu quá 07 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký cư trú thông báo mà người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình không nộp hồ sơ xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú thực hiện. biên bản về việc công dân và đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký thường trú cho công dân.

Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho công dân, chủ hộ về việc bỏ đăng ký thường trú sau khi đã thực hiện xong.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng