Thủ Tục Hỗ Trợ Tiền Theo Nghị Quyết 116 Cho Người Lao Động Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa)

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (theo Mẫu số 01) gửi người sử dụng lao động và công khai danh sách người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. thông tin. danh sách người lao động được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan BHXH gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động đúng, đầy đủ thông tin và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ (theo Mẫu số 02) cho cơ quan BHXH.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin người lao động cần điều chỉnh (theo Mẫu số 03, nếu có) gửi cơ quan bảo hiểm xã hội kèm theo tài liệu chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định của pháp luật, chậm nhất là kết thúc ngày 11/10/2021.

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người lao động chính xác, đầy đủ và trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đã điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan BHXH chi trả trợ cấp cho người lao động. Khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Làm thế nào để thực hiện

Thực hiện theo một trong các phương pháp sau:

– Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng bảo hiểm xã hội số (VssID).

– Qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Nộp trực tiếp tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

Thành phần, số lượng bản ghi

– Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách người lao động ghi đúng, đầy đủ thông tin và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02.

+ Danh sách người lao động đề nghị điều chỉnh thông tin hỗ trợ theo Mẫu số 03.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với danh sách theo Mẫu số 02 và 20 ngày đối với danh sách theo Mẫu số 03.

Đối tượng thực thi

Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 (trừ trường hợp người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân; người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập có kinh phí chi thường xuyên được ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Hồng Đức

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng