Thủ Tục Hỗ Trợ Tiền Cho Người Lao Động Ngừng Tham Gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp Theo Nghị Quyết 116

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 cho người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh minh họa)

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Người lao động đề nghị BHXH tỉnh, huyện nơi có nhu cầu hỗ trợ (theo Mẫu số 04), thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến hết ngày 20/02. Tháng 12 năm 2021.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất là ngày 31/02. Tháng 12 năm 2021. Khuyến khích thanh toán qua tài khoản ngân hàng của nhân viên.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan BHXH thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Làm thế nào để làm điều đó

Thực hiện theo một trong các phương pháp sau:

– Trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID).

– Qua dịch vụ bưu chính công ích.

– Nộp trực tiếp tại BHXH cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị theo Mẫu số 04.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện

Người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không kể người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Sau ngày 30/11/2021, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định đối với người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng