Thủ Tục Hỗ Trợ Giáo Viên Mầm Non Tư Thục Trên Địa Bàn Có Khu Công Nghiệp

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục hỗ trợ giáo viên mầm non tư thục trên địa bàn có khu công nghiệp (Ảnh minh họa)

Trình tự thực hiện

Tháng 8 hàng năm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, lập danh sách giáo viên thuộc diện chính sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định. , báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách giáo viên được hưởng chính sách và thông báo kết quả cho cơ sở giáo dục mầm non.

Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ sở giáo dục mầm non thông báo công khai danh sách giáo viên được hưởng chính sách.

Phương pháp thực hiện

Cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm nhận kinh phí hỗ trợ và thanh toán kinh phí hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho giáo viên;

Thanh toán 2 lần trong năm học: lần 1 vào tháng 12 hàng năm; lần thứ hai nộp đủ các tháng còn lại vào tháng 5 hàng năm;

Nếu đúng thời hạn quy định mà giáo viên chưa nhận được kinh phí hỗ trợ thì sẽ được hoàn trả vào kỳ thanh toán tiếp theo;

Trường hợp giáo viên nghỉ việc, cơ sở giáo dục mầm non có trách nhiệm báo cáo với phòng giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cho thôi đóng chính sách.

Làm thế nào để thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần, số lượng bản ghi

– Thành phần hồ sơ:

+ Danh sách giáo viên được hưởng chính sách (Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 105/2020 / NĐ-CP).

Mẫu số 05

+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng lao động của người lao động để được hưởng chính sách.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: Không quá 17 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng