Thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất trong nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất trong nước (Ảnh minh họa)

Theo đó, tại Điều 4 Nghị định 104/2021 / NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước như sau:

– Người nộp thuế được gia hạn nộp đơn đề nghị gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (theo phương thức điện tử hoặc gửi trực tiếp bản giấy đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 104 / 2021 / NĐ-CP đối với cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho tất cả các thời kỳ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật. luật quản lý thuế.

Trường hợp không nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế môn bài cùng thời điểm nộp hồ sơ khai thuế môn bài thì thời hạn nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cơ quan thuế vẫn gia hạn nộp thuế môn bài theo quy định tại Điều 3 Nghị định 104/2021 / NĐ-CP.

– Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn để đảm bảo đúng đối tượng theo quy định tại Nghị định 104/2021 / NĐ-CP.

Trường hợp người nộp thuế có văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế môn bài đến cơ quan thuế sau ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì không được gia hạn nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định này.

– Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế môn bài.

Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có căn cứ xác định người nộp thuế không thuộc diện được gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc chấm dứt gia hạn và người nộp thuế phải nộp lệ phí gia hạn. nộp đủ tiền thuế, tiền chậm nộp trong thời gian gia hạn vào ngân sách nhà nước.

Sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 104/2021 / NĐ-CP thì người nộp thuế phải nộp số thuế còn thiếu. tiền phạt, tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào ngân sách nhà nước.

– Trong thời gian gia hạn nộp thuế môn bài, căn cứ văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế môn bài, cơ quan thuế không tính lãi chậm nộp đối với số thuế môn bài được gia hạn. (kể cả trường hợp nộp hồ sơ gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế sau khi nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm 2021).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với hồ sơ khai thuế môn bài được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Nghị định 104/2021 / NĐ-CP thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh. Không chậm nộp thuế môn bài.

Nghị định 104/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng