Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học từ sổ gốc

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học (Ảnh minh họa)

Trình tự thực hiện:

(1) Người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc;

(2) Ngay trong ngày nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều, cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ của cơ quan. sổ đăng ký chính phải cấp một bản sao cho người yêu cầu. Trường hợp yêu cầu cấp bản sao được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn được xác định kể từ thời điểm cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp bản sao nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện;

(3) Đối với trường hợp yêu cầu cấp bản sao từ nhiều sổ chủ cùng một lúc, số lượng bản sao nhiều, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan yêu cầu. Trường hợp không đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm (2) thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc lâu hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu. sao chép.

(4) Cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ để cấp bản sao cho người yêu cầu; Nội dung bản sao phải được ghi theo đúng nội dung đã ghi trên sổ gốc.

Trường hợp không lưu giữ được sổ gốc hoặc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao hoặc không cấp bản sao cho người yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp bản sao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. bằng văn bản gửi người yêu cầu và nêu rõ lý do vào ngày nhận được yêu cầu cấp bản sao hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được sau 03 (ba) giờ chiều.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần và số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ trong đó cung cấp thông tin về văn bằng, chứng chỉ đã được cấp;

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người nhận đối chiếu;

+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ; cha, mẹ, con; cặp đôi; anh chị em ruột; Người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết phải xuất trình giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người được cấp bản chính. các văn bằng chứng chỉ;

Trường hợp người đề nghị cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi qua đường bưu điện thì phải gửi kèm theo 01 (một) bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên kèm theo 01 (một) phong bì có dán tem ghi rõ. tên đầy đủ của cô ấy. , địa chỉ người nhận đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

– Ngay trong ngày cơ quan, cơ sở giáo dục nhận được yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu nhận được yêu cầu sau 03 (ba) giờ chiều.

Trường hợp đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc được gửi qua đường bưu điện thì thời hạn thực hiện ngay khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện;

– Trường hợp đề nghị cấp cùng lúc nhiều sổ chủ, số lượng nhiều, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp, khó kiểm tra, đối chiếu nhưng cơ quan tiếp nhận yêu cầu cấp. trong số các bản sao. Trường hợp không đáp ứng được thời hạn quy định trên thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc lâu hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

Những người sau đây có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

– Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

– Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.

– Cha, mẹ, con; cặp đôi; anh chị em ruột; những người thừa kế khác của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người đó đã chết.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng