Thông Tư 78/2021 / Tt-Btc Về Hóa Đơn Điện Tử

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thông tư 78/2021 / TT-BTC quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử, bao gồm: ủy quyền lập hóa đơn điện tử; hình thức hiển thị của hóa đơn điện tử; ký hiệu số mẫu hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử; chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác; Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Thông tư 78/2021 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2022.

Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 78/2021 / TT-BTC và Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP trước ngày 01/7. Năm 2022.

Hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ ngày 01/07/2022.

Riêng trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán. Trường hợp chưa có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu điện tử đến người mua và cơ quan thuế thì phải sử dụng hóa đơn giấy do cơ quan thuế phát hành trong thời hạn tối đa là 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp chuyển dần sang áp dụng hóa đơn điện tử. Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đã hoạt động từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/7/2022.

Xem thêm:

>> 06 điểm đáng chú ý trong Thông tư 78/2021 về hóa đơn điện tử

>> Hướng dẫn lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng