Thời Hạn Nộp Phạt Vi Phạm Giao Thông Để Không Bị Phạt

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời hạn nộp phạt giao thông để không bị phạt (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 39 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020) thì thời hạn khám và nộp phạt vi phạm giao thông như sau :

– Thời hạn nộp phạt là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; trường hợp quyết định xử phạt có thời hạn thi hành trên 10 ngày thì thực hiện theo thời hạn đó.

– Thời hạn nộp phạt nhiều lần không quá 06 tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành; số lần nộp phạt tối đa không quá 03 lần.

Việc nộp phạt nhiều lần được áp dụng khi có đủ các điều kiện sau:

– Phạt tiền từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân và 150.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức;

– Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế và bị phạt tiền nhiều lần. Đơn của cá nhân phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, công tác xác nhận có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đơn của tổ chức phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp. kinh tế đặc biệt khó khăn.

Xử lý chậm nộp phạt vi phạm giao thông như thế nào?

Nếu quá thời hạn trên thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ chậm nộp phạt mỗi ngày thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp, cụ thể như sau:

Tiền phạt = Số tiền phạt chưa nộp + (Số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp)

Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 153/2013 / TT-BTC thì số ngày chậm nộp tiền phạt kể cả ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ theo chế độ được tính từ ngày tiếp theo đến ngày cuối cùng. của thời hạn. nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu tiền phạt.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng