Thời hạn nộp hồ sơ hỗ trợ theo Nghị quyết 116 là khi nào?

  • 10/01/2022

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo Nghị quyết 116 / NQ-CP và Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg, thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động đủ điều kiện như sau:

– Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi danh sách người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động; Đến hết ngày 10/11/2021, người sử dụng lao động phải làm thủ tục chuyển lại danh sách cho cơ quan BHXH.

– Đối với người lao động đã ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng.

Thời hạn nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất là ngày 20/12/2021.

Lưu ý, người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện mà sau ngày 30/11/2021 mà chưa được hưởng trợ cấp thì có thể tự làm thủ tục, thời hạn nhận hồ sơ chậm nhất là hết ngày. Ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Xem thêm: Điều kiện, hình thức, thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng