Thẻ Căn Cước Công Dân Bị Gắn Chip Số ‘Dởm’ Có Đổi Được Không?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Có thể thay đổi số căn cước công dân bị gắn chip ‘xấu’ không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ CCCD được đổi trong các trường hợp sau đây:

– Công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi đến đủ 60 tuổi;

– Thẻ bị hỏng không sử dụng được;

– Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng;

– Xác định lại giới tính, quê quán;

– Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD;

– Khi công dân có yêu cầu.

Tại Khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân 2014 quy định: Số thẻ CCCD là mã số định danh cá nhân.

Theo Thông tư 07/2016 / TT-BCA hướng dẫn ý nghĩa của 12 số trên CCCD như sau:

– 3 số đầu là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đã đăng ký khai sinh;

– 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân;

– 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân;

– 6 số cuối là dãy số ngẫu nhiên.

06 số đầu trên thẻ không được thay đổi (trừ trường hợp chuyển đổi giới tính, sửa năm sinh thì có thể đặt lại mã số cá nhân). 6 số cuối tuy là ngẫu nhiên nhưng do phần mềm chọn lọc nên không thể ảnh hưởng được.

Mã số định danh cá nhân gắn liền với cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết, không thay đổi và không trùng với người khác.

Tóm lại, dù số thẻ CCCD xấu nhưng khi đổi thẻ CCCD vẫn giữ nguyên số.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng