english
english

THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

  • 16/08/2018

LHD CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động Công ty thường thay đổi các nội dung sau:

Thay đổi tên công ty;

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính;

Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

Thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: bổ sung, rút, chỉnh sửa ngành nghề;

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, chức danh của đại diện theo pháp luật;

Tăng giảm vốn điều lệ của công ty;

Thay đổi thành viên, cổ đông của công ty, các thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

 

Dịch vụ của Luật LHD cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh hướng tới mục tiêu:

Giảm thời gian đi lại đăng ký kinh doanh.

Hỗ trợ khách hàng quản lý, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro và vướng mắc về pháp lý.

 

Thời gian thực hiện và phí dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh:

Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 05 ngày làm việc;

Mức phí dịch vụ: Từ 1 triệu đồng.

 

Hồ sơ, tài liệu mà khách hàng thay đổi đăng ký hoạt động công ty cần cung cấp để hoàn thiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh:

Danh mục nội dung cần thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh;

Giấy đăng ký kinh doanh (bản gốc);

Giấy CMND có chứng thực (nếu bổ sung thành viên hoặc thay đổi thông tin thành viên, thay đổi người đại diện theo pháp luật);

Chứng chỉ hành nghề có chứng thực (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề, ví dụ: kinh doanh dược phẩm, thiết kế công trình xây dựng...)

Văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu bổ sung ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định).

 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng