Thay Đổi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

  • 05/09/2023
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là dịch vụ của LHD Law Firm, Chúng tôi tư vấn thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi khách hàng cần tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

Với sự phát triển của nền kinh tế, các luật sư đặc biệt trong Doanh nghiệp đã trở nên cần thiết với mọi công ty trong quá trình hoạt động. LHD Law Firm - với rất nhiều luật sư giỏi, hân hạnh mang đến cho bạn chất lượng dịch vụ tốt nhất để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với giấy chứng nhận đầu tư, khi thay đổi bất kỳ nội dung nào, phải làm thủ tục xin sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư. 

Giấy chứng nhận đầu tư khác với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong nước. Giấy chứng nhận đầu tư gắn liền với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Vì vậy, khi chúng tôi thay đổi nội dung của giấy chứng nhận đầu tư, chúng tôi cần làm thủ tục điều chỉnh. Kể cả:

- Điều chỉnh nhà đầu tư, thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi tỷ lệ góp vốn, chuyển nhượng vốn góp.

- Điều chỉnh tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp, điều chỉnh tên dự án đầu tư.

- Điều chỉnh vị trí dự án, thay đổi địa chỉ công ty, địa chỉ doanh nghiệp.

- Điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thêm ngành nghề kinh doanh.

- Điều chỉnh tổng vốn đầu tư, thay đổi vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi chức danh. 

Chúng tôi là một công ty luật đặc biệt trong việc tư vấn thành lập công ty nước ngoài, thành lập công ty có người nước ngoài tại Việt Nam, xin giấy chứng nhận đầu tư, sửa đổi giấy chứng nhận đầu tư, thành lập công ty 100% vốn nước ngoài, chuyển vốn cho người nước ngoài, lấy nước ngoài vào các công ty Việt Nam dưới hình thức: mua cổ phần trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh.

Liên hệ dịch vụ 

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng