Thay Đổi Điều Kiện Dự Thi, Xét Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Từ Ngày 15 Tháng 01 Năm 2022

  • 25/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thay đổi điều kiện dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ ngày 15 tháng 01 năm 2022

Thay đổi điều kiện dự thi / xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ ngày 15/01/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các điều kiện sau:

(1) Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được thủ trưởng cơ quan quản lý có thẩm quyền cử đi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của năm công tác trước năm dự thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; (Hiện tại, yêu cầu 3 năm liên tục)

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt;

Không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thi hành các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức. và Luật Viên chức sửa đổi 2019.

(2) Đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm. (Nội dung mới được thêm vào)

(3) Đạt chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn năng lực nghề nghiệp của ngạch đăng ký dự thi, xét thăng hạng theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên. do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp giáo viên thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ và tin học theo quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 39 Nghị định số 115/2020 / NĐ-CP thì được xác định là đạt chuẩn về ngoại ngữ. Và tin học. của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

(4) Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng Thông tư 34/2021 / TT-BGDĐT để xét thăng hạng phải đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và đạt chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. vào ngạch đăng ký xét theo quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non do cấp có thẩm quyền ban hành.

Thông tư 34/2021 / TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 và thay thế Thông tư 20/2017 / TT-BGDĐT và Thông tư 28/2017 / TT-BGDĐT.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng