Thất Nghiệp Vì Covid-19: Có Nên Nhận Bhxh Một Lần?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

A. NHỮNG LÝ DO BẠN KHÔNG NÊN NHẬN

1. Không được cộng thêm thời gian đã đóng BHXH.

Cụ thể, Điều 61 Luật BHXH 2014 quy định:

Người lao động thôi việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì kín đáo. thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, nếu người lao động nghỉ việc mà chưa nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội sẽ được bảo lưu và cộng vào kỳ đóng tiếp theo.

Khi nhận BHXH một lần, người lao động dễ mất cơ hội nhận lương hưu do không đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH.

2. Không thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi về già

Người lao động trong độ tuổi nghỉ hưu được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 146/2018 / NĐ-CP.

Khi về già thường khó tránh khỏi những vấn đề về sức khỏe, bệnh tật liên quan đến tuổi già. Do đó, trường hợp người lao động đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì phải tự mình tham gia bảo hiểm y tế.

3. Số tiền nhận được ít hơn số tiền đã trả trong

Theo quy định hiện hành, tổng mức đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất là 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, tổng mức đóng vào quỹ BHXH hàng năm là 2,64 tháng lương.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm thì mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Nếu nhận BHXH một lần, người lao động sẽ mất khoảng 1,14 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH sau năm 2014.

4. Không được hưởng trợ cấp mai táng phí khi chết.

Người đang tham gia BHXH nếu không đủ điều kiện đóng tiếp thì được bảo lưu thời gian đã đóng BHXH. Trong thời gian bảo lưu, nếu không may chết thì gia đình, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí và tiền tuất.

Tuy nhiên, nếu người lao động đã nhận BHXH một lần thì sẽ không được hưởng mức trợ cấp trên nữa.

5. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động thất nghiệp:

Nghị quyết 68 / NĐ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19. Nhân viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ trong các trường hợp sau:

– Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương

– Nhân viên ngừng việc

– Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động

– Chính sách hỗ trợ Đối với người lao động không có hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác:

Mức hỗ trợ thấp nhất 1.000.000 đồng / người / lần và cao nhất 3.710.000 đồng / người.

Thất nghiệp vì Covid-19: Có nên nhận BHXH một lần? (hình minh họa)

B. LÝ DO CẦN NHẬN

1. Một số trường hợp người lao động không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 68:

Theo Nghị quyết 68, người lao động cần đáp ứng các điều kiện theo quy định để có thể được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số nhân viên không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ như:

– Chấm dứt hợp đồng lao động trước ngày 01/5/2021.

– Nghỉ không lương nhưng không nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên.

– Chấm dứt hợp đồng lao động nhưng được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Không đủ khả năng để kéo dài qua mùa dịch

Người lao động có lẽ vẫn muốn bảo lưu thời gian đóng BHXH và cố gắng chịu đựng qua mùa dịch bệnh để không phải rút BHXH một lần rồi mất quyền lợi sau này. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015 / NĐ-CP thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của những năm đóng từ năm 2014 trở về trước;

– Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội dưới 01 năm thì mức trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng của mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, những trường hợp không thể cầm cự được thì người lao động chọn cách rút BHXH một lần với mức trợ cấp trên để có tiền trang trải khi không có việc làm.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng