Sẽ Có Chính Sách Mới Về Hỗ Trợ Cải Thiện Nhà Ở Cho Người Có Công

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ (Ảnh minh họa)

Đây là nội dung tại Công văn 8622 / VPCP-CN ngày 24/11/2021 về việc tổng hợp chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013 / QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Cụ thể, đối với hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025:

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với đề xuất của Bộ Xây dựng về việc xây dựng chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025;

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và các địa phương:

Xây dựng Đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định rõ phạm vi, nội dung, đối tượng, chế độ hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ. mức hỗ trợ, hỗ trợ cho các địa phương, đảm bảo tổng vốn thực hiện Dự án nằm trong tổng vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. cân nhắc và quyết định.

Ngoài ra, trong việc tổ chức thực hiện các chính sách mới về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trong thời gian tới, đẩy mạnh xã hội hóa, kết hợp chính sách hỗ trợ của Nhà nước với sự tham gia hỗ trợ của cộng đồng, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và cá nhân để tăng mức kinh phí hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, các tổ chức, đoàn thể có liên quan trên địa bàn.

Xem thêm nội dung tại Công văn 8622 / VPCP-CN ngày 24/11/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng