Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022

  • 10/01/2022

Quyền lợi khi tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022 (Ảnh minh họa)

Hiện nay, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được quy định tại Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, cụ thể như sau: dịch vụ năm 2022 sẽ được hưởng những lợi ích sau:

Trợ cấp hàng tháng

Mức phụ cấp đối với hạ sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện theo quy định tại Nghị định 204/2004 / NĐ-CP. Với mức lương cơ sở hiện hành theo Nghị định 38/2019 / NĐ-CP là 1.490.000 đồng thì mức trợ cấp quân hàm hàng tháng như sau:

STT

Cấp bậc quân sự

Hệ số

Trợ cấp hàng tháng

đầu tiên

Riêng tư

0,40

596,000 vnđ

2

Hầu hết binh lính

0,45

670.500 đ

3

Hạ sĩ

0,50

745,000 vnđ

4

Trung sĩ

0,60

894.000 VNĐ

5

Trung sĩ Thiếu tá

0,70

1,043,000 VND

Nghỉ thường niên

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, chế độ nghỉ phép năm được quy định như sau:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ hàng năm; thời gian nghỉ 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền đi lại theo quy định hiện hành.

– Trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi đi lại khó khăn, việc nghỉ phép được thanh toán bằng tiền. Mức thanh toán một ngày không nghỉ bằng mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ, chiến sĩ bộ binh.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ hàng năm theo chế độ, nếu gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn hoặc còn cha đẻ, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người giám hộ hợp pháp; Trường hợp vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp chết, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc cách, thời gian không quá 05 ngày. không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền đi lại theo quy định hiện hành.

Phụ cấp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP thì chế độ bổ sung do kéo dài thời gian tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ. Năm bao gồm:

– Ngoài phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, kể từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, hàng tháng nhận thêm 250% phụ cấp lương.

Mức phụ cấp bổ sung này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đến trường, thi đầu vào; đang học tập tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ được hưởng phụ cấp khuyến khích hàng tháng bằng 0,2 so với mức lương cơ sở.

Một số chế độ, chính sách khác

Ngoài các chế độ, chính sách nêu trên, theo quy định tại Điều 5 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ còn được hưởng một số quyền lợi khác. Đặc biệt:

– Miễn cước phí khi chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện; được cấp 04 tem bưu chính / tháng, giá tem bưu chính theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và được hưởng cùng kỳ phụ cấp quân hàm hàng tháng.

– Trước khi nhập ngũ thuộc diện hộ nghèo, sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội thì được tạm hoãn đóng và không tính lãi trong thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định. với các quy định hiện hành.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có đủ điều kiện tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, độ tuổi được tham gia tuyển sinh theo quy định của Bộ CHQS tỉnh và được cộng điểm. trong việc tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Chế độ, chính sách đối với thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 27/2016 / NĐ-CP ngày 06/4/2016 thì thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gồm: Cha, mẹ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người giám hộ hợp pháp của vợ / chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ.

Theo đó, thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ bị tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai làm sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời hoặc hư hỏng tài sản gây thiệt hại nặng nề về tài sản. trợ cấp kinh tế với mức 3.000.000 đồng / suất / lần;

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên, điều trị tại bệnh viện một lần từ 07 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng / thân nhân / lần;

Trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại (a) được cấp không quá hai lần một năm cho một hạ sĩ quan hoặc binh sĩ; trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại điểm (b) được trợ cấp không quá 02 lần / năm cho mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ từ trần, từ trần, mất tích được trợ cấp 2.000.000 đồng / người.

Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông. học sinh học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông được miễn học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo quy định.

Trợ cấp một lần khi xuất ngũ, trợ cấp tạo việc làm, trợ cấp đi lại, hỗ trợ đi lại cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 27/2016, ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được được hưởng trợ cấp một lần khi xuất ngũ. mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng quân hàm hiện hưởng khi giải ngũ; trường hợp xuất ngũ trước 30 tháng, thời gian phục vụ tại ngũ từ ngày 25 đến dưới 30 tháng thì được cộng thêm 01 tháng trợ cấp của quân hàm hiện hưởng.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp giải quyết việc làm bằng 6 tháng lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. ngủ.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ do đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng / người; được đơn vị đưa đón về nơi cư trú theo quy định hoặc được đơn vị hỗ trợ tiền tàu xe (loại thông dụng), tiền đi lại từ đơn vị về nơi cư trú.

Chế độ đào tạo, học nghề để giải quyết việc làm khi xuất ngũ

Tại Điều 8 Nghị định 27/2016 / NĐ-CP, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được hưởng chế độ đào tạo, học nghề để giải quyết việc làm khi xuất ngũ. Đặc biệt:

– Hạ sĩ quan, binh sĩ được nhận vào học tại trường đang học hoặc có giấy gọi nhập học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục, đào tạo nghề nghiệp thì được bảo lưu kết quả.

– Được hỗ trợ nếu có nhu cầu học nghề và thuộc đối tượng được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Nghị định 61/2015 / NĐ-CP ngày 09/7/2015.

– Được thuê lại, bố trí lại công việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội đang làm việc trước khi nhập ngũ. Đồng thời, đảm bảo thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ. Trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp bố trí công việc khác phù hợp.

– Tổ chức kinh tế mà hạ sĩ quan, binh sĩ làm việc trước khi nhập ngũ có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí công tác và tiền lương, tiền công. trước khi nhập ngũ.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ được nhận vào làm việc ở cơ quan, tổ chức nhà nước, cơ sở kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế được trả lương theo công việc đảm nhận, thời gian phục vụ tại ngũ do số lượng xác định. được tính trong thời gian công tác và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó.

– Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và Khoản 1 Điều 48 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 khi trở về địa phương được chính quyền các cấp ưu tiên bố trí việc làm. , cơ quan và tổ chức. cộng Điểm trong tuyển sinh, xét tuyển công chức, viên chức; Trong thời gian thử việc được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch dự tuyển tương ứng với trình độ đào tạo.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng