Quy trình đóng bảo hiểm thất nghiệp 0% cho người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116

  • 10/01/2022

Quy trình đóng bảo hiểm thất nghiệp 0% cho người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116 (Ảnh minh họa)

Đối tượng áp dụng theo quy định tại Điều 4 Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg là người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021, trừ các trường hợp sau:

– Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về quyền tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

– Không áp dụng cho những trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Giảm mức nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg:

Từ 1% đến 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Thời hạn giảm mức đóng theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Quy trình giảm đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động

1. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính

1.1. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng được giảm nộp bảo hiểm xã hội 01 bản sao văn bản phân loại tự chủ tài chính của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính. của các đơn vị sự nghiệp công lập.

1.2. Nhận thông báo theo Mẫu 01-TB / BHXH ban hành kèm theo Công văn 3068 / BHXH-CSXH từ Phòng / Bộ phận Quản lý thu và chuyển nguồn.

1.3. Nhận hồ sơ nêu tại điểm 1.1, khoản 1 từ đơn vị chuyển Phòng / Cục quản lý thuế.

1.4. Thời hạn thực hiện: Ngay khi nhận được hồ sơ.

2. Phòng / Bộ phận quản lý thu:

2.1. Lập Mẫu 01-TB / BHXH ban hành kèm theo Công văn này gửi Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng Tài nguyên – Trả kết quả) để gửi đơn vị, hoàn thành trước ngày 05/05/2017. Tháng 10 năm 2021.

2.2. Nhận bản sao văn bản tại điểm 1.1 khoản 1 từ Phòng TN – Trả kết quả và căn cứ vào dữ liệu quản lý thu BHTN, xác định đơn vị được điều chỉnh mức đóng theo quy định của Điều 4 và Điều 5 Quyết định 28/2021 / QĐ-TTg điều chỉnh ngay mức đóng từ 1% xuống 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2.3. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 10 ngày 21 tháng 2 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022, mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Công văn 3068 / BHXH-CSXH được ban hành ngày 01/10/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng