Quy Định Về Thu Tiền Thuê Đất Của Công Chức, Viên Chức Tự Đảm Bảo Kinh Phí

  • 23/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Quy định về thu tiền thuê đất của công chức, viên chức tự đảm bảo kinh phí

Quy định về thu tiền thuê đất của công chức, viên chức tự đảm bảo (Ảnh minh họa)

Về cho thuê đất, chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền thuê đất, thu tiền thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính; Trong Luật Đất đai 2013, Nghị định 46/2014 / NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014) quy định cụ thể như sau:

– Tại điểm đ khoản 1 Điều 56 và khoản 2 Điều 60 Luật Đất đai năm 2013:

“Điều 56. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp;

Điều 60. Xử lý trường hợp được giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất theo quy định của Luật này được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực. chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và phải nộp tiền thuê đất ”.

– Tại Điểm i Khoản 1 Điều 2, Khoản 3 Điều 31 Nghị định 46/2014 / NĐ-CP quy định:

“Điều 2. Đối tượng thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

i) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp.

Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất kể từ ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật Đất đai năm 2013 và nộp tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số này ”.

Căn cứ quy định trên, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư, đơn vị sự nghiệp). tự trang trải chi phí thường xuyên) thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất, thuê đất theo quy định;

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ vốn được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trước ngày Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành thì phải chuyển sang thuê đất từ ​​ngày 01 tháng 7 năm 2014. và trả tiền thuê đất.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thực tế trong thời gian qua cho thấy, việc cho thuê đất, chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang cho thuê đất và thu tiền thuê đất đối với các đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều hạn chế. chậm, dễ nảy sinh bất cập trong công tác quản lý.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện việc cho thuê đất chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức cho thuê đất và thu tiền thuê đất đối với hình thức thuê đất tự chủ. – Các đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng