Quy định về cung cấp thông tin đấu thầu qua mạng

  • 15/01/2020
Vào ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra thông tư liên tịch quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu và lực chọn nhà đấu thầu qua mạng.

>> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 

Vào ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra thông tư liên tịch quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin đấu thầu và lực chọn nhà đấu thầu qua mạng. Sau đây là nội dung cơ bản của thông tư:

 

- Phạm vi điều chỉnh.

 

Những gói thầu, dự án không thuộc bí mật quốc gia đều có thể cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu trên mạng lưới đấu thầu quốc gia . Việc lựa chọn các nhà thầu qua mạng theo phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ (đã quy định tại điều 28 luật đấu thầu)

 

>> Những điều cần biết về đăng ký logo thương hiệu cho doanh nghiệp

 

- Đối tượng.

 

Tất cả đối tượng mong muốn được đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia đều được đăng tải, cung cấp thông tin đấu thầu trừ một số dứ án thuộc bí mật quốc gia không được cho phép được quy định tại Khoản 4 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014.

 

 

- Tính hợp lệ của văn bản điện tử.

 

Nhà thầu, nhà đầu tư.. khi ban hành văn bản điện tử trên mạng lưới đấu thầu quốc gia được coi như là văn bản gốc và có giá trị về mặt pháp lý. Khi các tổ chức, cá nhân muốn tham gia, thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm soát… trước khi lựa chọn nhà thầu thì có thể yêu cầu bên nhà thầu cung cấp văn bản giấy.

 

- Điều kiện về hạ tầng mạng lưới internet.

 

Khi tham gia vào cung cấp thông tin, đăng tải đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia, nhà thầu, nhà đầu tư phải đảm bảo những yêu cầu về mặt công nghệ thông tin như có đường truyền Internet nối đến mạng đấu thầu quốc gia và phải mở các cổng theo quy định (8070,8080,8081,4502,4503,9000).

 

- Phải đăng ký đấu thầu trên mạng đấu thầu quốc gia.

 

Bên mời thầu và bên phía nhà thầu, nhà đầu tư đều phải thực hiện đăng ký tham gia đấu thầu theo đúng quy trình đăng ký và phải đầy đủ hồ sơ đăng ký theo đúng quy định (Bạn có thể tham khảo những bước này ở phần hướng dẫn của hệ thống đấu tầu quốc gia). Những thông tin này sau khi đăng ký vẫn có thể được thay đổi và chỉnh sửa. Sau khi đăng ký thành công bên nhận thầu và bên đấu thầu sẽ nhận được bản in xác nhận đã đăng ký tham gia hệ thống đấu thầu quốc gia. Khi đăng ký, bên mời thầu, nhà đầu tư sẽ được cấp 1 chứng minh thư số (chỉ được cấp 1 lần) và sẽ được sử dụng suốt thời gian cho bên đăng ký khi tham gia vào hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia. Ngoài ra, những thông tin khác có thể tham khảo và truy cứu tại trang chủ của trang thông tin điện tử quốc gia.

 

>> Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

Lưu ý: Thông tin này sẽ có hiệu lực vào nghành 01/11/2015.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng