Quy Định Tạm Nộp 75% Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Sẽ Được Thay Đổi

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đây là nội dung tại Công văn 13893 / BTC-TCT ngày 07/12/2021 trả lời kiến ​​nghị của cử tri về việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.