Quy định chuyển đổi thẻ ATM sang chip

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo quy định tại Điều 27b và Điều 27a Thông tư 41/2018 / TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2020 / TT-NHNN) thì:

– Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% máy ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng hoạt động tại Việt Nam của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Quy chuẩn cơ bản về thẻ chip nội địa.

– Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, 100% thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp đang lưu hành của tổ chức phát hành thẻ tuân thủ Quy chuẩn cơ bản về thẻ chip nội địa.

Vì vậy, người sử dụng thẻ cần liên hệ với ngân hàng mà mình có hợp đồng phát hành thẻ để có thông tin chính xác về việc sử dụng thẻ cũng như thời gian chuyển đổi thẻ từ sang ATM chip để đảm bảo quyền lợi của mình. mang lại lợi ích cho bản thân.

Ngân hàng Nhà nước ban hành lộ trình chuyển đổi thẻ ngân hàng sử dụng công nghệ từ tính sang thẻ chip như sau:

– Đối với tổ chức phát hành thẻ:

Kể từ ngày 31/03/2021, các tổ chức phát hành thẻ phát hành thẻ có BIN do Ngân hàng Nhà nước phát hành phải tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản về thẻ chip nội địa.

Như vậy, các ngân hàng phát hành thẻ đã triển khai đầy đủ thẻ ATM sử dụng chip từ ngày 31/3/2021.

– Đối với tổ chức thanh toán thẻ:

Đến ngày 31/12/2021, 100% máy ATM và thiết bị chấp nhận thẻ tại điểm bán hàng hoạt động tại Việt Nam của tổ chức thanh toán thẻ tuân thủ Quy chuẩn cơ bản về thẻ chip nội địa.

Như vậy, người dân có thể yên tâm khi đổi thẻ mẫu cũ sang mẫu chip mới, các điểm thanh toán cũng sẵn sàng chấp nhận thanh toán.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng