Quy Định Cấp Giấy Chứng Nhận Số Cmnd Mới Nhất

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Đối với việc cấp giấy chứng nhận số hiệu, Điều 15 Thông tư 07/2016 / TT-BCA (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 40/2019 / TT-BCA) quy định như sau:

– Công dân được cấp Giấy chứng nhận số CMND đối với mọi trường hợp chuyển từ CMND 9 số sang thẻ CCCD.

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an hoặc cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì đề nghị cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú cho. xác minh.

Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ trình Thủ trưởng đơn vị ký vào Giấy chứng nhận số CMND và trả cho công dân kèm theo thẻ CCCD; nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Khi đổi CMND 12 số qua CCCD, nếu số CMND bị hư hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số CMND và dòng chữ) thì được cấp Giấy xác nhận số CMND.

Ngoài ra, đối với trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy chứng minh số CMND hoặc bị mất Giấy chứng nhận số CMND thì thực hiện như sau:

– Bước 1: Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy chứng minh số CMND, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận tại cơ quan quản lý. căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân.

Đơn xin xác nhận số CMND

– Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin công dân. Trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận số CMND là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng