Phần Mềm Ứng Dụng Công Nghệ Chuỗi Khối Là Sản Phẩm Cntt Chủ Lực

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Phần mềm ứng dụng công nghệ chuỗi khối là sản phẩm CNTT chủ lực (Ảnh minh họa)

Theo đó, danh mục sản phẩm công nghệ thông tin chủ lực gồm 16 sản phẩm / dòng sản phẩm:

– Thiết bị và phần mềm cho mạng viễn thông 5G trở lên

– Các thiết bị và phần mềm dựa trên IoT

– Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau này

– Máy tính cho giáo dục

– Máy ảnh thông minh, máy ảnh AI và phần mềm để phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được từ máy ảnh

– Sản phẩm vi mạch cho viễn thông, CNTT, IoT

– Sợi quang, cáp quang và thiết bị truyền dẫn và kết nối trong thông tin quang

– Thiết bị và phần mềm nền tảng xác thực và nhận dạng điện tử

– Thiết bị và phần mềm của hệ thống điện toán đám mây

– Nền tảng phần mềm phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data)

– Sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ chuỗi khối

– Phần mềm nền tảng số phục vụ triển khai 08 ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số được xác định trong Chương trình quốc gia về chuyển đổi số có quy mô người dùng lớn, tạo tác động tích cực trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. thay đổi số

– Phần mềm nền tảng để tích hợp và chia sẻ dữ liệu

– Phần mềm Cổng dịch vụ công và Bộ phận một cửa điện tử

– Phần mềm điều hành hoạt động và quản lý tài liệu

– Sản phẩm an toàn thông tin mạng: sản phẩm bảo mật cho thiết bị đầu cuối; sản phẩm an toàn lớp mạng; Sản phẩm an toàn hạng ứng dụng; sản phẩm bảo vệ dữ liệu

Như vậy, so với danh mục sản phẩm công nghệ thông tin chủ lực hiện nay, một sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain mới đã được bổ sung.

Các sản phẩm công nghệ thông tin chủ lực được Nhà nước khuyến khích đầu tư, nghiên cứu phát triển và sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Tại Điểm đ Khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 cũng quy định: Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm và nội dung số là ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Các dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo quy định tại Thông tư 01/2017 / TT-BTTTT đã được ưu đãi trước ngày 02/02/2022 thì tiếp tục được hưởng ưu đãi đến hết giai đoạn. thời hạn ưu đãi theo quy định.

Thông tư 19/2021 / TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/02/2022 và thay thế Thông tư 01/2017 / TT-BTTTT.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng