Đăng Ký Nhượng Quyền Thương Mại - Nhượng Quyền Thương Mại

 • 24/11/2022

Quyền thương mại là quyền được một bên (gọi là Bên nhượng quyền) cho phép và yêu cầu bên còn lại (gọi là Bên nhận quyền) tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền.

dang ky nhuong quyen thuong mai - lhd law firm tu van

NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thị trường Việt Nam rất tiềm năng cho hoạt động nhượng quyền thương hiệu quốc tế. Khi thực hiện nhượng quyền tại Việt Nam, bên nhượng quyền và bên nhận quyền cần biết các yêu cầu pháp lý để nhượng quyền tại Việt Nam như sau.

Theo Điều 284 Luật Thương mại, “nhượng quyền thương mại” là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với điều kiện:

 1. việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đó phải tuân theo phương thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền chỉ định và gắn với nhãn hiệu, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, tuyên bố sứ mệnh kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền; và
 2. bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và hỗ trợ bên nhận quyền trong việc tiến hành kinh doanh.

Hoạt động nhượng quyền thương mại chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm Nghị định 35/2006/NĐ-CP về Nhượng quyền thương mại (Nghị định 35). Luật SHTT cũng có liên quan khi bên nhượng quyền cũng chuyển giao quyền sử dụng một số tài sản công nghiệp nhất định cho bên nhận quyền trong thời gian nhượng quyền.

Theo Điều 17 của Nghị định 35, nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài có ý định ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam trước tiên phải đăng ký với Bộ Công Thương (MOIT) trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động nhượng quyền thương mại nào như vậy với bên nhận quyền tại Việt Nam.

Có bao nhiêu nhượng quyền tại Việt Nam?

Tính đến thời điểm từ năm 2007 đến tháng 8 năm 2019, có 213 hoạt động nhượng quyền bao gồm nhượng quyền từ các nhà nhượng quyền nước ngoài vào Việt Nam và nhượng quyền từ các nhà nhượng quyền Việt Nam ra nước ngoài.

Bạn có thể xem đầy đủ danh sách nhượng quyền tại Việt Nam tại đây: https://www.moit.gov.vn/web/guest/nhuong-quyen-thuong-mai1 .

Các lĩnh vực nhượng quyền chính ở Việt Nam là gì?

Thương hiệu nhượng quyền tại Việt Nam bao gồm các lĩnh vực: nhà hàng, thời trang, giáo dục, cửa hàng tiện lợi, thị trường bán lẻ với các tên tuổi nổi tiếng: McDonald's, Baskin Robbins, Haagen-Dazs, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pepper Lunch, Burger King, Lotteria, Caffe Bene, Tous Les Jours, BBQ Chicken, Swensen's, Oasis, Karren Millen, Warehouse, Topshop, Coast London, Bulgari và Moschino, Rossi.

Ai Đủ Điều kiện đăng ký nhượng quyền thương mại tại Việt Nam?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại, việc nhượng quyền thương mại giữa các bên phải đăng ký hợp đồng nhượng quyền thương mại tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam:

+ Nhượng quyền của bên nước ngoài cho bên Việt Nam

+ Nhượng quyền của Bên Việt Nam cho Bên nước ngoài

Nếu hợp đồng nhượng quyền thương mại giữa các bên nói trên chưa được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, các bên có thể bị phạt.

Điều kiện hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam về nhượng quyền thương mại, bên nhượng quyền phải hoạt động kinh doanh được một thời gian, cụ thể là ít nhất 01 năm.

Trong trường hợp nhượng quyền chính tại Việt Nam có thể nhượng quyền lại cho các bên khác tại Việt Nam, họ cũng cần phải hoạt động ít nhất một năm trước khi cấp quyền nhượng quyền cho các bên khác.

Khi nhà đầu tư nước ngoài cần Bổ sung ngành nhượng quyền tại Bộ Công Thương, yêu cầu doanh nghiệp đó phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại thông tư 09/2006/TT-BTM.
09/2006/TT-BTM
25-05-2006
Hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

 

Quyền thương mại là quyền được một bên (gọi là Bên nhượng quyền) cho phép và yêu cầu bên còn lại (gọi là Bên nhận quyền) tự mình tiến hành công việc kinh doanh cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ theo một hệ thống do Bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của Bên nhượng quyền.

Nhượng quyền thương mại, hay còn gọi là Franchise, là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 • Việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Đây là một hoạt động rất phổ biến trong nền kinh tế thị trường tự do hiện đại. tại Việt Nam, hình thức này rất phổ biến với sự xuất hiện của Mc Donal, KFC, Starbuck... và một loạt các thương hiệu khác. Vậy điều kiện và thủ tục xin giấy phép nhượng quyền được quy định như thế nào?

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TỪ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Mức độ Mức độ 3
Cơ quan Công bố/Công khai Bộ Công thương
Mã thủ tục B-BCT-254570-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Loại TTHC Không có thông tin
Lĩnh vực Dịch vụ thương mại
Trình tự thực hiện

- Bên dự kiến nhượng quyền thương mại gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công Thương;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và ra Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại gửi thương nhân về việc đăng ký đó. Trường hợp từ chối việc đăng ký thì phải thông báo bằng văn bản cho Bên dự kiến nhượng quyền và nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương ra văn bản thông báo để Bên dự kiến nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Cách thức thực hiện
Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Không có thông tin
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Phí
Mô tả Mức phí
Thương nhân nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của Bộ Tài chính (Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008) 0
Lệ phí
Không có thông tin
Mức giá
Không có thông tin
Thời hạn giải quyết - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải có văn bản thông báo để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ - Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó. Nếu từ chối việc đăng ký, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện Tất cả
Cơ quan thực hiện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Bộ Công Thương
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Không

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Điều kiện cần và đủ

Bên đăng ký nhượng quyền phải có hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

Đã tiến hành hoạt động đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định (Bộ Công Thương và Sở Công Thương).

Đáp ứng điều kiện về hàng hoá, dịch vụ theo đó hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại và là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI GỒM NHỮNG GÌ ?

Hồ sơ cần có khi đăng ký nhượng quyền thương mại gồm những tài liệu sau

a) Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu ban hành cùng Thông tư 09/2006/TT-BTM;

b) Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;

c) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư­ trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra n­ước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tư­ơng đ­ương của thương nhân n­ước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nư­ớc ngoài thành lập xác nhận trong trư­ờng hợp nhượng quyền thương mại từ nư­ớc ngoài vào Việt Nam

d) Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;

e) Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Lưu ý là nếu giấy tờ tại điểm b, điểm d, điểm e đư­ợc thể hiện bằng tiếng nư­ớc ngoài thì phải đ­ược dịch ra tiếng Việt và đ­ược công chứng bởi cơ quan công chứng trong nư­ớc.

Nếu bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị t­ương đ­ương của thương nhân n­ước ngoài tại điểm c đư­ợc thể hiện bằng tiếng n­ước ngoài thì phải đ­ược dịch ra tiếng Việt và đư­ợc cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nư­ớc ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN CỦA LHD LAW FIRM

Tư vấn các điều kiện, thủ tục pháp lý để được nhượng quyền hoặc nhận nhượng quyền theo quy định của pháp luật hiện hành;

Tư vấn cho khách hàng xây dựng, chuẩn bị các điều kiện để kinh doanh theo phương thức nhượng quyền;

Tư vấn khách hàng lựa chọn hệ thống nhượng quyền thương mại phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;

Làm thủ tục xin bổ sung ngành nhượng quyền tại Bộ Công Thương

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU NÀY THÔNG QUA 5 BƯỚC SAU

Bước 1: Lấy thông tin pháp lý

Bước 2: Gửi thư legal Advise kèm báo giá (the Quotation)

Bước 3: Cung cấp hồ sơ và các giải pháp

Bước 4: Nộp và giải trình với cơ quan nhà nước (Bộ Công Thương) và Sở kế hoạch đầu tư.

Bước 5: Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam (nếu có yêu cầu).

⇒ Liên hệ sử dụng dịch vụ

# MỘT SỐ CÔNG TY ĐÃ ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG NGÀNH NHƯỢNG QUYỀN TẠI VIỆT NAM

STT

Tên công ty

Quốc tịch

Mã số đăng ký

Lĩnh vực

 

1

Dining Innovation Asia - Pacific Ptd Ltd

Singapore

NQV-000230

Kinh doanh chuỗi nhà hàng BBQ và Shabu Shabu Nhật Bản

 

2

Puma SE

Đức

NQV-000229

Cửa hàng bán lẻ giày thể thao & quần áo thể thao nhãn hiệu Puma

 

3

C&C Cavin Co., Ltd

Thái Lan

NQV-000228

Chuỗi nhà hàng mang thương hiệu Mays Urban Thai Dine

 

4

Alternative Selection Pte Ltd

Singapore

NQV-000227

Bán lẻ thực phẩm thương hiệu Ryan's Grocery

 

5

Pablo Enterprises Ptd Ltd

Singapore

NQV-000226

Bánh Tart

 
 

6

Coffee Club (Int)

Úc

NQV-000225

Bán lẻ thực phẩm và đồ uống gắn với nhãn hiệu The Coffee Club

 

7

Boost iuice Pty Ltd

Úc

NQV-000224

Cửa hàng bán thực phẩm và đồ uống

 
 

8

JYSK A/S

Đan Mạch

NQV-000223

Các cửa hàng đồ dệt may gia dụng mang nhãn hiệu JYSH

 

9

Wayne Och Margareta's Coffee AB

Thụy Điển

NQV-000222

Dịch vụ quán café và dịch vụ nhà hàng bán lẻ sản phẩm café

 

10

Công ty DKH Retail Ltd

Anh

NQV-000221

Kinh doanh quần áo thời trang và phụ kiện

 

11

KF Tea Franchising LLC

Mỹ

NQV-000220

Kinh doanh trà và đồ uống

 

12

Công ty MCOSTAR

Hàn Quốc

NQV-000219

Kinh doanh ẩm thực, dịch vụ lưu trú

 
 

13

Ten Ren Tea

Đài Loan, Trung Quốc

NQV-000218

Kinh doanh đồ uống không cồn nhãn hiệu Cha For Tea

 


LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Tận dụng tối đa nguồn vốn từ bên ngoài

Vốn luôn là một vấn đề đáng quan tâm nhất khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động kinh doanh. Nhưng trong mô hình kinh doanh nhượng quyền này, người bỏ vốn ra để mở rộng hoạt động kinh doanh lại chính là bên nhận nhượng quyền thương hiệu. Điều này giúp cho bên nhượng quyền có thể mở rộng được hoạt động kinh doanh bằng đồng vốn của người khác và giảm chi phí cho chính mình khi thâm nhập thị trường.

Bên cạnh đó, việc phải bỏ vốn kinh doanh là một động lực để thúc đẩy bên nhận quyền phải cố gắng hoạt động có hiệu quả, mang lại nhiều lợi nhuận hơn nữa cho bên nhượng quyền.

Thúc đẩy việc quảng bá thương hiệu

Hoạt động quảng cáo càng hiệu quả thì hình ảnh về sản phẩm, thương hiệu sẽ càng được nâng cao từ đó mà giá trị vô hình của công ty càng lớn sẽ càng mang lại nhiều thuận lợi hơn cho bên nhận nhượng quyền thương hiệu khi sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu của bên nhượng quyền.

Khi sử dụng hình thức nhượng quyền, bên nhượng quyền có được những lợi thế trong quảng cáo, quảng bá thương hiệu của mình một cách hiệu quả hơn. Mở rộng việc kinh doanh và sự xuất hiện ở khắp nơi của chuỗi các cửa hàng sẽ đưa hình ảnh về sản phẩm đi sâu vào tâm trí khách hàng một cách dễ dàng hơn rất nhiều.

Như vậy, cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền ngày càng sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ việc áp dụng hình thức nhượng quyền thương mại này

Mở rộng quy mô kinh doanh nhanh chóng

Lợi ích phải kể đến khi nhượng quyền thương mại cho một bên khác, đó chính là bạn có thể mở rộng hoạt động kinh doanh một cách nhanh nhất. Ngày nay, những sự thay đổi trên thị trường luôn diễn ra rất nhanh, nếu bạn không thay đổi, phát triển, mở rộng cùng với thị trường thì bạn sẽ bị các đối thủ cạnh tranh khác qua mặt, những cơ hội kinh doanh cũng từ đó mà trôi qua tầm tay.

Hình thức nhượng quyền thương mại cũng sẽ giúp bên nhượng quyền mở rộng hoạt động kinh doanh, giúp cho sự hiện diện xuất hiện khắp mọi nơi một cách nhanh chóng với hàng trăm cửa hàng trong và ngoài nước mà không có một hình thức kinh doanh nào có thể làm được.

Tối đa hoá thu nhập và tận dụng nguồn lực “địa phương”

Khi nhượng quyền, bên nhận nhượng quyền thương hiệu phải trả tiền bản quyền thuê thương hiệu và tiền phí để được tiếp tục kinh doanh với tên và hệ thống của bên nhượng quyền. Đồng thời bên nhận quyền cũng phải mua sản phẩm, nguyên liệu của bên nhượng quyền nhờ đó mà bên nhượng quyền có thể tối đa hoá nguồn thu nhập của mình.

Thâm nhập và thăm dò về hiệu quả đầu tư trên các thị trường mới một cách nhanh chóng hơn với chi phí rủi ro thấp nhất. Giảm chi phí phát triển thị trường và thêm nguồn thu ổn định từ những khoản phí nhượng quyền. Tạo dựng được một hệ thống liên kết mạnh về thương mại và tài chính.

Lợi ích đối với bên nhận nhượng quyền thương hiệu

Sử dụng thương hiệu của bên nhượng quyền

Khi bạn nhận quyền kinh doanh từ bên cho nhượng quyền bạn sẽ tận dụng được thương hiệu đó để tiếp tục đưa sản phẩm của mình đến với khách hàng nhiều hơn. Được phép sử dụng thương hiệu của bên nhượng quyền. Bạn thừa biết việc tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm sẽ mất một thời gian khá dài mới có thể tạo dựng nên, bên nhượng quyền đã phải mất rất nhiều công sức và thời gian để tạo dựng lên thương hiệu đến gần hơn với người tiêu dùng.

Hỗ trợ chiến lược marketing chuyên nghiệp

Một trong những lợi ích được xem là lớn nhất của việc nhận nhượng quyền thương hiệu đó là bên nhận quyền sẽ được nhận sự hỗ trợ về các chiến lược marketing quảng bá từ bên nhượng quyền. Ngoài ra, bên nhượng quyền sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bên nhận quyền để phát triển các chiến lược marketing từ đó mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh. Trong chiến lược marketing, bên nhượng quyền có thể sẽ có trách nhiệm phải trả chi phí cho việc phát triển các công việc quảng bá trong phạm vi quốc gia hay địa phương.

Tận dụng được nguồn nhân lực

Lợi ích nhượng quyền thương mại mà bạn nhận được đó là tận dụng được tối đa nguồn nhân lực. Khi bạn mua lại quyền kinh doanh, bạn chỉ cần tập trung vào việc điều hành các hoạt động kinh doanh. Còn các vấn đề khác như  xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị hay các quy trình vận hành sẽ do bên nhượng quyền chịu trách nhiệm và chuyển giao cho bạn.

Sự trung thành của người tiêu dùng

Đây là lợi ích to lớn nhất mà bên nhận nhượng quyền thương mại được nhận. Bởi sự trung thành của người tiêu dùng về sản phẩm của bên nhượng quyền sẽ giúp cho việc kinh doanh tốt hơn, mang lại lợi nhuận lớn hơn cho bên nhận quyền.

Được ưu đãi khi mua sản phẩm, nguyên liệu

Bên nhận nhượng quyền thương mại sẽ luôn nhận được những sự ưu đãi đặc biệt khi mua các sản phẩm, nguyên liệu của bên nhượng quyền. Bên nhận quyền khi mua nguyên liệu với số lượng lớn còn nhận được tỷ lệ khấu hao hấp dẫn.

Ít rủi ro

Lợi ích phải kể đến của việc nhận nhượng quyền thương mại là ít rủi ro nhất, bởi quá trình kinh doanh của bên nhượng quyền đã rất vững chắc. Và các sản phẩm và dịch vụ của bên nhượng quyền đều đã được tung ra thị trường được đón nhận, thành công.

Đồng thời các bên nhượng quyền cũng đã nắm rõ về sản phẩm, chiến dịch quảng bá dịch vụ của chính mình. Vì thế khi bên nhận nhượng quyền thương mại sẽ ít gặp rủi ro nhất trong cả quá trình kinh doanh của mình về sau này.

Áp dụng được mô hình kinh doanh đã thiết lập

Bên nhượng quyền sẽ cung cấp hoạt động hỗ trợ trong quản lý, bao gồm các thủ tục tài chính, những nhân viên đầy kinh nghiệm, hệ thống quy trình quản lý. Bên nhượng quyền sẽ giúp đỡ cho bên nhận quyền vượt qua được giai đoạn khó khăn khi áp dụng mô hình kinh doanh đã được bên nhượng quyền thiết lập trước đó.

Nhược điểm của việc nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại không phải hoàn toàn mang lại lợi ích mà chứa những ẩn số rủi ro như: bên nhượng quyền dễ bị mất quyền kiểm soát, sự tranh chấp giữa các cơ sở kinh doanh, khi các bên nhận nhượng quyền hoạt động kém hiệu quả sẽ ảnh hưởng xấu đến uy tín thương hiệu,…

Nhận nhượng quyền thương mại thì bạn sẽ không được quyền tự do quyết định hoạt động kinh doanh. Bởi đây không phải là thương hiệu của bạn. Thêm nữa, bạn cũng sẽ phải cạnh tranh với các đơn vị khác trong cùng một hệ thống. Đặc biệt là bạn sẽ bị hạn chế khả năng sáng tạo cũng như đưa ra các chiến lược marketing hiệu quả.

→ LIÊN HỆ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI 

PROFILE LHD LAW FIRM
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Theo định nghĩa Luật Thương Mại thì Nhượng quyền thương mại (franchise) được hiểu là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định !

Những lợi ích mà nhượng quyền thương mại có được như sau: 

Thứ nhất, bên nhượng quyền

 • Xây dựng mô hình chuỗi cửa hàng, chuỗi hệ thống với chi phí tiết kiệm

 • Mô hình kinh doanh được mở rộng, khả năng tiêu thụ cao

 • Nâng cao được giá trị thương hiệu

Thứ hai, bên nhận quyền

 • Không phải xây dựng thương hiệu từ đầu

 • Được sử dụng hình ảnh, sản phẩm, kinh nghiệm và bí quyết kinh doanh của bên nhượng quyền

 • Giảm thiểu rủi ro kinh doanh

 • Thụ hưởng mô hình chuỗi cửa hàng, chuỗi hệ thống

Vì sao nên nhượng quyền thương mại ? và những lợi ích có được từ đó. Nhượng quyền kinh doanh giúp nhà đầu tư gia tăng doanh thu, đặc biệt là doanh thu từ tài sản trí tuệ, bên cạnh nguồn thu đây là một trong những điểm đặc trưng nhất khi đầu tư vào hệ thống nhượng quyền. Ngoài việc có thể kiếm thêm doanh thu từ supply chain (bán nguyên liệu, máy móc,...), khi đầu tư vào nhượng quyền, bên nhượng quyền (Franchisor) sẽ có doanh thu cố định từ tài sản trí tuệ. Nói chính xác là bên nhượng (Franchisor) đang bán tài sản trí tuệ là mô hình kinh doanh mẫu, thương hiệu và hệ thống đã xây dựng hoàn chỉnh cho bên nhận quyền (Franchisee). Từ các nguồn doanh thu này, bên nhượng quyền sẽ tạo ra nguồn lợi nhuận gia tăng. Quan trọng hơn, bên nhượng có thể gọi vốn để mở rộng, khuếch trương thương hiệu. Việc gọi vốn thành công sẽ góp phần gia tăng sự nhận diện và nâng cao giá trị thương hiệu.

Rủi ro lớn nhất mà bên nhượng quyền phải đối mặt khi xây dựng hệ thống nhượng quyền là khả năng suy giảm và mất quyền kiểm soát thương hiệu khi đã trao quyền sử dụng thương hiệu cho bên nhận quyền. Đặc biệt, trong trường hợp bên nhận quyền sử dụng thương hiệu và vận hành mô hình nhận quyền sai quy cách và không đúng tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng và nguy hại đến hình ảnh thương hiệu và giảm sút doanh thu của cả hệ thống nhượng quyền.

0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng