ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU, LOGO

  • 29/06/2022
ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO thủ tục bắt buộc phải làm tại Cục SHTT, gồm tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền vậy thủ tục đăng ký logo thế nào ? đăng ký nhãn hiệu và logo quy trình ra sao ?, đăng ký bản quyền và nhãn hiệu khác nhau chỗ nào ? cục sở hữu trí tuệ là gì ? , đăng ký thương hiệu là gì ? , các bước đăng ký bản quyền logo ? Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU, LOGO thủ tục bắt buộc phải làm tại Cục SHTT, gồm tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền vậy thủ tục đăng ký logo thế nào ? đăng ký nhãn hiệu và logo quy trình ra sao ?, đăng ký bản quyền và nhãn hiệu khác nhau chỗ nào ? cục sở hữu trí tuệ là gì ? , đăng ký thương hiệu là gì ? , các bước đăng ký bản quyền logo ?

→ LIÊN HỆ 

 

 

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU, LOGO BẰNG CÁCH NÀO ?

Bảo hộ logo bằng cách đăng ký nó như một nhãn hiệu hình ảnh, thủ tục bắt buộc phải làm tại Cục SHTT, gồm tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền vậy thủ tục đăng ký logo thế nào ? đăng ký nhãn hiệu và logo quy trình ra sao, đăng ký bản quyền và nhãn hiệu khác nhau chỗ nào ? cục sở hữu trí tuệ là gì ? , đăng ký thương hiệu là gì, Các bước đăng ký bản quyền logo ?

Căn cứ quy định về đăng ký bảo hộ thương hiệu, logo

  1. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 
  2. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ;
  3. Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ;
  4. Thông tư số 263/2016/TT-BTC 

Quy trình đăng ký một LOGO là một quy trình kéo dài 14-18 tháng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, LHD Law Firm với 10 năm kinh nghiệm và là một đại điện của cục SHTT, chúng tôi xin sơ lược quy trình đăng ký như sau:

 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - LHD LAW FIRM

 

Trước tiên: Cần hiểu rõ Logo là gì ?  Logo là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác, nhãn hiệu có thể là chữ có nghĩa, chữ tự tạo, logo hoặc kết hợp cả logo và chữ viết. Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thương hiệu, logo là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của đơn vị kinh doanh này với đơn vị kinh doanh khác.Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá,dịch vụ của chủ thể khác.

Dấu hiệu cấu thành lên nhãn hiệu: có thể cấu thành từ: tên thương mại của nhãn hiệu, hoặc các từ, số mà doanh nghiệp cho là ý nghĩa, đại diện cho sản phẩm/ dịch vụ của mình.

Nhãn hiệu nếu được phát triển cùng với tên thương mại => Có thể được gọi là "LOGO Thương hiệu" của doanh nghiệp. 

quy trinh đăng ký nhãn hiệu

CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU, LOGO NHƯ SAU

Trình tự thực hiện đăng ký thương hiệu và logo

Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn)

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn.

Bước 3: Công bố đơn

Sau khi có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Thời hạn công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

(***) Một số trường hợp không chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu và logo:

Theo quy định và thực tiễn hoạt động có thể nhận thấy rằng, việc đăng ký logo và thương hiệu độc quyền bị từ chối bảo hộ khi rơi vào các trường hợp:

- Dùng tên hành chính của một quốc gia để đăng ký cho ản phẩm dịch vụ của mình.

- Dùng các tên riêng của danh nhân văn hoá; người nổi tiếng để làm nhãn hiệu của mình.

- Dùng tên các chỉ dẫn địa lý để đặt làm thương hiệu mà chưa có sự đồng ý; hoặc không có bất kỳ sự liên quan nào.

Một số mẫu nhãn hiệu gây nhầm lẫn về hình ảnh, âm tiết; và cấu trúc từ ngữ của nhãn hiệu muốn đăng ký với các mẫu đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Liên hệ dịch vụ 

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU ĐỘC QUYỀN

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng