Những Xe Đã Chuyển Quyền Sở Hữu Cho Nhiều Người Nhưng Thiếu Hoặc Không Có Giấy Tờ Chuyển Quyền Sở Hữu Sẽ Được Đăng Ký, Sang Tên Theo Quy Định Đến Hết Ngày 31/12/2021.

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chỉ sang tên xe không chính chủ, không giấy tờ đến 31/12/2021 (Hình ảnh minh họa)

Đây là quy định tại Thông tư 58/2020 / TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Như vậy, các trường đang sử dụng xe ô tô mà chưa sang tên thì cần nhanh chóng đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên xe để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thủ tục sang tên xe ô tô qua nhiều đời chủ

(1) Trường hợp sang tên xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; Sang tên xe máy cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng khác điểm đăng ký xe ban đầu

Bước 1: Người sử dụng xe phải đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, xuất trình giấy tờ chủ xe, trình bày rõ thủ tục mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết rõ nguồn gốc. . xuất xứ của xe và nộp các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có).

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe sẽ cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký và biển số cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký. , cấp biển số nơi ở.

Bước 3: Người sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe nơi mình thường trú, xuất trình giấy tờ của chủ xe theo quy định và nộp các giấy tờ sau:

– Giấy đăng ký xe (theo mẫu số 01);

– Hồ sơ lệ phí trước bạ theo quy định;

– Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe.

Bước 4: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe sẽ làm thủ tục đăng ký và cấp biển số xe theo quy định.

(2) Trường hợp xe ô tô đăng ký cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, xe gắn máy cùng điểm đăng ký xe

Người sử dụng xe thực hiện thủ tục sang tên xe đồng thời với thủ tục đăng ký sang tên xe, cụ thể như sau:

Bước 1: Người sử dụng xe đến cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe, xuất trình giấy tờ của chủ xe, nêu rõ thủ tục mua bán, giao nhận xe hợp pháp, cam kết nguồn gốc xe và nộp các giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe;

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng (nếu có);

– Giấy đăng ký xe;

– Hồ sơ lệ phí trước bạ theo quy định.

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý hồ sơ đăng ký xe sẽ làm thủ tục đăng ký và cấp biển số xe theo quy định.

Một số lưu ý:

– Trường hợp chủ xe đang sở hữu có văn bản chuyển quyền sở hữu xe của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và văn bản chuyển quyền sở hữu xe của người bán cuối cùng: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng ký. Trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý hồ sơ xe làm thủ tục đăng ký, cấp biển số (đối với xe ô tô điều chuyển cùng tỉnh và xe máy cùng địa điểm đăng ký xe) hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe. đăng ký, cấp biển số cho người đang sử dụng xe;

– Trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: Cơ quan quản lý hồ sơ xe cấp giấy hẹn có giá trị sử dụng xe trong thời hạn 30 ngày; gửi thông báo cho người đứng tên đăng ký xe, niêm yết công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông và tại trụ sở cơ quan; Tra cứu kho lưu trữ xe trộm và dữ liệu đăng ký xe ngay sau khi nhận được hồ sơ chuyển nhượng.

Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện thì cơ quan quản lý hồ sơ xe phải giải quyết việc đăng ký, cấp biển số (đối với xe ô tô chuyển nhượng cùng tỉnh và xe máy cùng địa điểm đăng ký xe) hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký. Tiếp nhận và thu hồi đăng ký xe, biển số xe đối với người đang sử dụng xe.

– Giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe và giấy tờ chủ sở hữu xe tương ứng quy định tại Khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Thông tư 58/2020 / TT-BCA.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng