Những Lưu Ý Khi Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Cuối Năm 2021

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021

Tuy nhiên, khi viết bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021 và đánh giá xếp loại cần lưu ý một số điều sau:

Phải ôn tập đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Hướng dẫn 21-HD / BTCTW. (Xem mẫu bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá đảng viên năm 2021 >> tại đây

Trong đó tập trung kiểm điểm tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tự giác, tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, thực hiện trách nhiệm nêu gương và những điều đảng viên không được làm, thể hiện chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái, “lợi ích nhóm”.

Việc kiểm điểm cá nhân phải gắn với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời quy rõ trách nhiệm cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Cấp ủy cấp trên thực hiện nghiêm túc việc góp ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân do mình quản lý.

Nội dung đề nghị kiểm điểm phải cụ thể, rõ ràng về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nơi có biểu hiện mất đoàn kết, vi phạm các nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nơi có biểu hiện “tổ vụ lợi ”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái,“ tự diễn biến ”,“ tự chuyển hóa ”, những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội bức xúc, được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Cấp ủy cấp trên phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng dự và chỉ đạo kiểm điểm ở những nơi đề nghị kiểm điểm. Ngay sau kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp hữu hiệu để sớm khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, cấp ủy cấp trên phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cấp dưới và của cán bộ, đảng viên.

Kiểm điểm, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2020, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chưa đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc xếp loại tập thể, cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 20% tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Mức xếp hạng của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp hạng của tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình lãnh đạo.

Thực hiện kiểm tra, giám sát việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể và cá nhân. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với những tập thể, cá nhân tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” chưa đúng quy định.

Nguồn: Công văn 2103-CV / BTCTW ngày 05/11/2021 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng