Những Lưu Ý Khi Kiểm Sát Giải Quyết Án Hành Chính Về Tranh Chấp Đất Đai

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

– Đánh giá điều kiện thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai:

Trước khi ban hành quyết định hành chính giải quyết tranh chấp đất đai, việc hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở bắt buộc phải tiến hành theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013.

Về thời hiệu khởi kiện:

Căn cứ Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015, trong đó cần lưu ý trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác khiến nguyên đơn không thể khởi kiện trong thời hạn quy định tại điểm a và b khoản. 1 của Điều này. 2, Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 thì thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện, hoặc đình chỉ giải quyết vụ án vì đã hết thời hiệu khởi kiện, vì vậy Kiểm sát viên cần chú ý theo dõi chặt chẽ và nêu rõ thời hiệu. để khởi kiện. tố tụng hành chính nhằm bảo đảm quyền của công dân được Tòa án xem xét, quyền và lợi ích hợp pháp của họ được bảo vệ.

– Đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Tổ chức. chính quyền địa phương năm 2015 và các văn bản liên quan, nội dung giải quyết có phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành (pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan) hay không.

Từ đó, Kiểm sát viên có cơ sở để đánh giá việc Tòa án giải quyết vụ án hành chính liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai có căn cứ và đúng quy định của pháp luật hay không.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng