Nhiều Đối Tượng Được Vay Đến 500 Triệu Đồng Để Xây Nhà Mới

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nhiều đối tượng được vay tới 500 triệu đồng để xây nhà mới (Ảnh minh họa)

Theo đó, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN thay đổi mức cho vay đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở như sau:

Mức cho vay tối đa 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, không quá 500 triệu đồng và không quá 70% tài sản bảo đảm tiền vay.

(So ​​với hiện tại, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN đã hạn chế mức cho vay không quá 500 triệu đồng).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015 / NĐ-CP, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở bao gồm:

Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

4. Người có thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực thành thị;

5. Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

7. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài ra, Thông tư 20/2021 / TT-NHNN cũng thay đổi thời hạn cho vay đối với khách hàng vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015. / NĐ-CP:

Cụ thể, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

(Theo Thông tư 25/2015 / TT-NHNN, thời hạn cho vay tối đa của nhóm này là 15 năm)

Cũng theo Thông tư 20/2021 / TT-NHNN sửa đổi quy định về lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở:

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi trong trường hợp này do Ngân hàng Nhà nước quy định và công bố trong từng thời kỳ.

(Trước đây, mức lãi suất này do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước).

Thông tư 20/2021 / TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng