Nhân viên không đồng ý làm 3 tại chỗ có thể bị mất việc

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Hướng dẫn xử lý các trường hợp nhân viên không thực hiện ‘3 tại chỗ’ (Ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề này, Bộ LĐ-TB & XH vừa có Công văn 2844 / LĐTBXH-PC trả lời như sau:

Theo quy định của địa phương, doanh nghiệp được phép hoạt động khi có đủ điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải tạm ngừng sản xuất”.

Đối với những doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương châm “3 tại chỗ” nhưng có một số người lao động không đồng ý với phương án ăn ở theo yêu cầu “3 tại chỗ” của doanh nghiệp thì trong những trường hợp này, hai bên người lao động và doanh nghiệp thống nhất xác định theo một trong các cách sau:

– Doanh nghiệp cho người lao động nghỉ việc và trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 của Bộ luật Lao động.

Trong trường hợp này, người lao động được hỗ trợ chính sách thôi việc khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định 23/2021 / QĐ-TTg.

– Thỏa thuận với người lao động về việc tạm hoãn hợp đồng lao động theo điểm h khoản 1 Điều 30 của Bộ luật lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo khoản 3 Điều 115 của Bộ luật lao động.

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động như: thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo khoản 3 Điều 34 Bộ luật lao động; thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động theo điểm c khoản 1 Điều 36 của Bộ luật lao động.

Như vậy, người lao động không đồng ý thực hiện 3 tại chỗ có thể bị mất việc làm.

Công văn 2844 / LĐTBXH-PC được ban hành ngày 25/08/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng