Người Lao Động Có Phải Đóng Bhxh Khi Nghỉ Việc Vì Covid-19 Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người lao động có phải đóng BHXH khi nghỉ việc vì Covid-19 không? (hình minh họa)

Theo quy định tại Điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017 hướng dẫn việc đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc như sau:

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.

Do đó, nếu người lao động nghỉ việc vì lý do Điều 19 thì việc đóng BHXH sẽ được chia thành các trường hợp sau:

– Trường hợp 1: Nghỉ việc chưa đủ 14 ngày mà người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH.

– Trường hợp 2: Nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên mà người lao động và người sử dụng lao động không đóng BHXH.

– Trường hợp 3: Nghỉ từ 14 ngày làm việc trở lên mà vẫn hưởng lương thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH.

Ngoài ra, tại Mục 2 Công văn 264 / QHLDTL-TL của Vụ Tiền lương Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn một số trường hợp ngừng việc có hưởng lương như sau:

(1) Người lao động phải ngừng việc trong thời gian cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(2) Người lao động phải ngừng việc do bị phong tỏa nơi làm việc, nơi cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh phải tạm ngừng hoạt động phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(4) Người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận của doanh nghiệp không thể hoạt động do người sử dụng lao động hoặc người lao động khác của cùng doanh nghiệp, bộ phận của doanh nghiệp bị cách ly hoặc chưa trở lại làm việc.

Tiền lương đóng BHXH khi ngừng việc

Khi ngừng việc vì Covid-19, người lao động và người sử dụng lao động vẫn có trường hợp phải đóng BHXH. Tiền lương đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc được điều chỉnh theo Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH quy định:

8. Người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động mà vẫn hưởng lương thì người lao động và đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức lương của người lao động. được hưởng. trong thời gian nghỉ việc.

Do đó, trong thời gian ngừng việc, tiền lương đóng BHXH được tính trên tiền lương nhận được trong thời gian ngừng việc, không phải là tiền lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Ngoài ra, tiền lương của người lao động trong thời gian nghỉ việc thực hiện theo Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Mức lương này do người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận, cụ thể:

– Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì mức lương ngừng việc theo thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

– Trường hợp phải nghỉ việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận, nhưng tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2021 (áp dụng theo Nghị định 90/2019 / NĐ-CP):

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực I: 4.420.000 đồng / tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc khu vực II: 3.920.000 đồng / tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc khu vực III: 3.430.000 đồng / tháng.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu vực IV: 3.070.000 đồng / tháng.

Xem chi tiết: BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc từ ngày 1/7/2021

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng