Người Lao Động Cao Tuổi Có Phải Đóng Bhxh Không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người lao động cao tuổi có phải đóng BHXH không? (hình minh họa)

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

9. Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng đang giao kết hợp đồng lao động không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động không tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng thêm. Tại thời điểm trả lương, một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Trong trường hợp này, ông Tiến là người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu nên không phải đóng BHXH bắt buộc.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải đóng cho ông Tiến số tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

“Thay vì tiếp tục đóng BHXH bắt buộc, người lao động cao tuổi được hưởng mức tương đương mức doanh nghiệp đóng BHXH bắt buộc. Điều này đã giúp người lao động cao tuổi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống khi không phải đóng BHXH. cũ.” – Đây là chia sẻ của Luật sư Bùi Tường Vũ, Viện trưởng LUẬT HỒNG ĐỨC.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng