Người lao động bị cách ly tập trung có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Người lao động bị cách ly tập trung có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? (Hình minh họa)

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 28/2021 (hướng dẫn Nghị quyết 116), đối tượng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

(1) Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội), trừ các trường hợp sau:

– Người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.

– Người lao động đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định 60/2021 / NĐ-CP ngày 21/6/2021.

(2) Người lao động ngừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 thì được bảo lưu thời gian đóng BHTN. theo quy định của pháp luật về việc làm, không kể người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

Không áp dụng đối với các đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Trường hợp người lao động dương tính với Covid-19 và phải đi cách ly tập trung thì vẫn được hưởng lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 2019. Mức lương ngừng việc cụ thể. công việc như sau:

– Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì mức lương ngừng việc theo thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

– Trường hợp phải nghỉ việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận, nhưng tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Tại Khoản 8 Điều 42 Quyết định 595 / QĐ-BHXH năm 2017 quy định:

Trường hợp người lao động ngừng việc theo quy định của pháp luật lao động mà vẫn hưởng lương thì người lao động và đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức tiền lương mà người lao động được hưởng. khoảng thời gian làm việc. bù giờ.

Như vậy, nếu người lao động phải đi cách ly tập trung mà vẫn hưởng lương ngừng việc tức là người đó tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm 30/9/2021 (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội). có thể được hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng