Nghị Quyết Giải Thích Hành Vi Xâm Nhập Trái Phép Vào Mạng Máy Tính Trong Blhs

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Nghị quyết giải thích hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính trong Bộ luật Hình sự (Ảnh minh họa)

Theo đó, hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc sử dụng các phương thức khác để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của doanh nghiệp. Người khác lấy cắp dữ liệu quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật hình sự 2015 được hiểu là:

Bao gồm các hành vi cố ý vượt qua hệ thống báo động, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng các phương thức khác để xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác để chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, bao gồm nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh , ghi âm, ghi hình dữ liệu chứa bí mật kinh doanh.

Nghị quyết nêu rõ: Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nghị quyết 08/2021 / NQ-UBTVQH15 được áp dụng kèm theo Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng