Nghị Định 108/2021 Đã Được Ban Hành Để Tăng Lương Hưu Thêm 7,4% Từ Ngày 1 Tháng 1 Năm 2022

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Theo Nghị định 108/2021, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022:

– Tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12 năm 2021 đối với các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2021.

– Điều chỉnh bổ sung đối với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2021, cụ thể như sau:

+ Hỗ trợ thêm 200.000 đồng / tháng đối với người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng / người / tháng trở xuống;

+ Tăng lên 2.500.000 đồng / người / tháng đối với người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng / người / tháng đến dưới 2.500.000 đồng / người / tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp trong những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định 108/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng