Nghị Định 104/2021 Gia Hạn Nộp Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Đối Với Ô Tô Sản Xuất Trong Nước

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Cụ thể, gia hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trong kỳ tính thuế tháng 10 và tháng 11 năm 2021 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ khi hết thời hạn nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, cụ thể:

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021.

– Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2021.

Quy định đối với một số trường hợp

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của thời gian gia hạn nộp thuế làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi cơ quan thuế trước khi hết thời hạn gia hạn nộp thuế thì được tăng lên. Thời hạn bao gồm cả số thuế phải nộp do kê khai bổ sung.

– Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn kê khai, nộp hồ sơ khai thuế môn bài theo quy định của pháp luật hiện hành nhưng chưa nộp số thuế môn bài phải nộp phát sinh trên tờ khai thuế môn bài đã nộp. tờ khai.

– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc kê khai thuế môn bài riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng được miễn thuế. gia hạn nộp thuế TTĐB. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không sản xuất, lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng