Nghị Định 102/2021 / Nđ-Cp Sửa Đổi Quy Định Xử Phạt Hành Chính Về Hóa Đơn

  • 24/12/2021
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ ngày 01 tháng 01 năm 2022

Sửa đổi quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ ngày 1/1/2022 (Ảnh minh họa)

Theo đó, sửa đổi một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn tại Nghị định 125/2020 / NĐ-CP, ví dụ:

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Kể từ ngày 01/01/2022, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm (thay vì 01 năm như hiện nay).

Về xử phạt hành vi đưa, bán hóa đơn,

Sửa đổi khoản 2 Điều 22 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP theo hướng không xử phạt hành vi cho, bán hóa đơn quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP đối với hành vi quy định tại khoản 2 , Điều 22 Nghị định số 1, Điều 22 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP.

Xử phạt vi phạm về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định.

Phạt tiền đối với hành vi này từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng.

Về xử phạt đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP như sau:

– Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành, mua của cơ quan thuế nhưng chưa lập;

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (đã nộp cho khách hàng) trong quá trình sử dụng, người bán đã kê khai, nộp thuế và có hồ sơ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ;

Trường hợp người mua làm mất, cháy, hỏng hóa đơn thì phải có biên bản người bán và người mua ghi lại sự việc.

+ Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa kê khai thuế;

Các bên liên quan phải lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

(So ​​với quy định hiện hành bổ sung thêm hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập nhưng chưa kê khai thuế).

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập, kê khai trong thời gian sử dụng, lưu trữ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Khoản 1, 2, 3 Điều 26 Nghị định 125/2020 / NĐ-CP.

Lưu ý: Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, trường hợp tổ chức vi phạm sẽ nhân đôi mức phạt với cá nhân.

Nghị định 102/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng