Nghệ sĩ làm từ thiện phải công khai, không tư lợi

  • 10/01/2022

Nghệ sĩ làm từ thiện phải công khai, không tư lợi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, các nghệ sĩ phải phát huy tinh thần xung phong, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội.

Triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội theo quy định của pháp luật.

Hiện tại, các cá nhân (kể cả nghệ sĩ) tham gia hoạt động gây quỹ từ thiện được quy định bởi Nghị định 93/2021 / NĐ-CP.

Đồng thời, nghệ sĩ phải công khai, minh bạch kịp thời khi tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ uy tín, trách nhiệm và danh dự của người hoạt động nghệ thuật, không lạm dụng danh hiệu, danh hiệu, hình ảnh để tư lợi.

Tham gia hoạt động quảng cáo phải đảm bảo truyền tải thông tin trung thực, chính xác, rõ ràng về công dụng, tính năng của sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các sản phẩm trong lĩnh vực y tế. kinh tế, giáo dục và môi trường.

Không tổ chức, tham gia các hoạt động trái pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; không hành nghề, tiếp tay cho các hoạt động mê tín dị đoan, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí, truyền thông và không gian mạng như sau:

– Cá nhân sử dụng tài khoản mạng xã hội để tương tác, chia sẻ, đăng tải, cung cấp thông tin chính xác, tin cậy, có lợi cho xã hội và đất nước; bình luận và bình luận đúng đắn, có văn hóa, có trách nhiệm đối với những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; trung thực trong phát biểu, bày tỏ và chia sẻ những quan điểm đúng đắn, khách quan.

– Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt giữa các vùng, miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo; không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục.

– Không được lôi kéo, xúi giục, kích động, tạo bè phái gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xâm hại đến an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia.

– Không đăng tải, chia sẻ, truyền bá những nội dung vi phạm pháp luật, thông tin sai sự thật, vi phạm bản quyền, thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và gây ảnh hưởng tiêu cực, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quyết định 3196 / QĐ-BVHTTDL có hiệu lực kể từ ngày 13/12/2021.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng