Nếu không đóng BHXH liên tục thì có được hưởng lương hưu không?

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC Trả lời như sau

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“Thời gian đóng BHXH là thời gian kể từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, thời gian đóng BHXH làm căn cứ để tính hưởng các chế độ BHXH là tổng thời gian người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội trong từng thời kỳ (không bắt buộc người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội) . liên kết liên tục).

Ngoài ra, Căn cứ Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng lương hưu hằng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

* Lao động nam:

– Nghỉ hưu năm 2021: Đóng đủ 19 năm BHXH hưởng 45%.

(Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được tính 45%)

– Sau đó, cứ sau mỗi năm được tính thêm 2%.

– Lợi ích tối đa là 75%.

* Lao động nữ:

– Đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45%.

– Sau đó cứ thêm hàng năm được tính thêm 2%.

– Lợi ích tối đa là 75%.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng