Mất Bao Lâu Để Nhận Cccd Có Chip?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Thời gian trả thẻ khi làm căn cước công dân bằng chip (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân được gắn thẻ phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được gắn thẻ trong thời hạn sau đây:

Trường hợp cấp mới hoặc cấp đổi:

– Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc;

– Tại các huyện miền núi, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp cấp lại:

– Tại các xã, thành phố không quá 15 ngày làm việc;

– Tại các huyện miền núi, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc;

– Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Lưu ý: Trên thực tế, do số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chíp quá lớn nên các cơ quan có thẩm quyền đều quá tải. Do đó, thời gian trả thẻ căn cước công dân có thể lâu hơn so với quy định của pháp luật.

02 cách làm thẻ Căn cước công dân bằng chip

Theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016 / TT-BCA (đã được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2019 / TT-BCA):

“Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận số Chứng minh nhân dân, trả thẻ Căn cước công dân, hộ khẩu (nếu có) theo đúng thời gian, địa điểm ghi trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; Trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì ghi rõ địa chỉ nơi trả thẻ vào Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm mà công dân yêu cầu đảm bảo đúng thời gian quy định và công dân phải nộp phí dịch vụ chuyển phát theo quy định ”.

Như vậy, người dân có thể nhận thẻ Căn cước công dân bằng chip theo hai cách:

– Phương án 1: Nhận trực tiếp tại nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip.

– Cách 2: Nhận thẻ qua đường bưu điện. Với cách này, người dân cần ghi rõ địa chỉ nơi trả thẻ trong Tờ khai Căn cước công dân bằng chip và khi nhận phải tự trả phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua đường bưu điện, cơ quan công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian quy định.

Xem thêm:

>> Bộ Công an thông tin về việc chậm trả căn cước công dân có gắn chip cho người dân

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng