Lưu Ý Quan Trọng Khi Chuyển Từ Đóng Bhxh Bắt Buộc Sang Tự Nguyện

  • 10/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Chế độ khi tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện

Theo quy định tại Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chế độ bảo hiểm bao gồm:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ sau: Ốm đau; Sản phụ; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Về hưu; Tuất Tuất.

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật.

– BHXH tự nguyện có các chế độ: Hưu trí; Con vật chết

Lưu ý quan trọng khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau:

5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo khoản 3 Điều 5 Luật BHXH 2014, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất trên cơ sở thời gian đóng. bảo hiểm xã hội.

Từ quy định trên, người lao động khi chuyển từ đóng BHXH bắt buộc sang tự nguyện thì thời gian đã đóng BHXH bắt buộc vẫn được tính vào tổng quá trình đóng BHXH.

Tuy nhiên, BHXH tự nguyện chỉ chi trả cho các chế độ hưu trí và tử tuất nên BHXH tự nguyện sẽ được kết hợp với BHXH bắt buộc để giải quyết hai chế độ này. Còn chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì BHXH tự nguyện không chi trả.

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng