Luật lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

  • 15/01/2020
Đối với người lao động thì luật lao động như bảo hiểm xã hội rất có ý nghĩa đối với họ, để họ có thể yên tâm về công việc và cuộc sống hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

>> Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 

Luật lao động mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016

 

Bảo hiểm xã hội là một trong những quyền lợi của người lao động được đảm bảo khi có bất cứ vấn đề nào xảy ra trong quá trình lao động như mất khả năng lao động, thai sản, bệnh tật, mất việc làm… thì họ sẽ được hỗ trợ bù đắp một phần thu nhập bí mất đi thông qua bảo hiểm xả hội mà họ đã đóng trước đó.

 

Đối với người lao động thì bảo hiểm xã hội rất có ý nghĩa đối với họ, để họ có thể yên tâm về công việc và cuộc sống hơn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

 

 

Theo nội dung ban hành mới đây thì từ ngày 01/01/2016 thì luật bảo hiểm xã hội (2014) sẽ có hiệu lực ban hành, những doanh nghiệp đang sử dụng lao động đều có mức đóng , hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của luật bảo hiểm xã hội (2014) và bộ luật lao động (2012).

 

Tức là người lao động sẽ được đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương cơ bản của mình và kém theo những trường hợp đóng bảo hiểm đặc biệt khác.

 

Tuy nhiên trước ngày 01/01/2016 thì vẫn thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội theo những quy định và bộ luật cũ quy định.

 

Việc giải quyết bảo hiểm xã h ội cho người lao động trong giai đoạn từ ngày 01/5/2013 đến trước ngày 01/01/2016 thì sẽ được hưởng chế độ tiền lương theo quy định của nhà nước tại khoản 1 Điều 94 Luật bảo hiểm xã hội (2006).

 

Sauk hi bộ luật về bảo hiểm xã hội đối với người lao động được ban hành và có hiệu lực thì sẽ đảm bảo được những quyền lợi của người lao động, giúp người lao động sẽ yên tâm hơn trong quá trình làm việc và tránh được những bất cập xảy ra so với các luật và nghị định cũ.

 

>>Thủ tục đầu tư vào Việt Nam

 

Mặc dù bộ luật đã được đưa ra trong Luật bảo hiểm xã hội 2014, tuy nhiên đến nay thì bộ luật vẫn chưa có hiệu lực cho đến ngày 01/01/2016.

 

Hiện nay, chúng ta vẫn đang áp dụng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo nghị định cũ và giải quyết bảo hiểm đối với những người lao động nghỉ việc, bệnh, thai sản, mất khả năng lao động… vẫn theo như trước đây tức là từ sau ngày 01/05/2013.

 

Người lao động cùng các doanh nghiệp nên nắm rõ chính sách này để có thể thực hiện theo đúng với luật sẽ được thực hiện sắp tới vào ngày 01/01/2016.

PROFILE LHD LAW FIRM
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6889+

Khách hàng

+16889+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng