Làm Chip Cccd Ở Đâu? Có Thể Làm Việc Ở Một Nơi Tạm Thời?

  • 11/01/2022
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Hiển thị tất cả

Làm chip CCCD ở đâu? Có thể làm việc ở một nơi tạm thời? (Hình minh họa)

Về vấn đề này, LUẬT HỒNG ĐỨC trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 và Điều 16 Thông tư 07/2016 / TT-BCA, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào hoạt động thì nguyên tắc tiếp nhận cấp CCCD như sau. :

– Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó.

– Cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân có hộ khẩu thường trú trong tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác .

– Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ cấp đổi thẻ Căn cước công dân theo yêu cầu của công dân và trong trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định. . xác định.

Trong đó, các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước công dân và cấp lại thẻ CCCD như sau:

– Căn cước công dân phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

– Thẻ bị hỏng không sử dụng được.

Làm CCCD có chip ở nơi tạm trú có được không?

Hiện nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa thu thập đầy đủ thông tin nên việc cấp thẻ CCCD được quy định như sau:

– Trường hợp công dân đã được cấp CCCD mã vạch hoặc CMND 12 số thì thông tin đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, công dân có thể đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, thành phố bất kỳ để làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi làm thủ tục cấp căn cước công dân trong trường hợp này gồm: sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Chứng minh nhân dân / Căn cước công dân cũ (nếu có).

– Trường hợp đã được cấp CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND / CCCD thì phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD có gắn chíp.

Sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân đi vào hoạt động, công dân có thể đến bất kỳ cơ quan quản lý căn cước công dân nào để làm thủ tục cấp căn cước công dân. .

Trường hợp của bạn Thùy Linh, nếu đang sử dụng CMND 12 số hoặc CCCD mã vạch thì bạn có thể làm CCCD gắn chip tại TP.HCM theo quy định nêu trên. Nếu đang sử dụng CMND 9 số hoặc chưa từng được cấp CMND / CCCD thì phải về nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm CCCD có chip.

Xem thêm:

>> Có nên đổi thẻ căn cước công dân có chip trước ngày 1/7/2021?

PROFILE LHD LAW FIRM
Tags
0 bình luận trong bài viết này
Gửi bình luận
captcha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

+6888+

Khách hàng

+1689+

Dự án

+39+

Nhân sự

3+

Văn phòng